2012-9: Reacties op het Stamboek

Spiegel der Zeilvaart november 2012 nummer 9

De afgelopen maanden hebben we veel reacties gekregen op onze publicaties. Dat gebeurt zowel per mail op onze (nu nog beperkte) presentatie van gegevens van Ronde en Platbodemjachten op het Internet. Tijdens evenementen waaraan we deelnamen of gewoon in contact met eigenaren op onze tochten onderweg. Het valt daarbij steeds weer op dat diverse eigenaren proberen een stukje historie van hun schip boven water te krijgen.
Wij zijn nog steeds druk doende om ons gehele `papieren' archief te rubriceren en te digitaliseren. Dat proces is nog lang niet afgerond, maar we vorderen gestaag. Per (ooit) geregistreerd en/ of ingeschreven schip leggen we een digitaal dossier aan en proberen daarbij ook het fotomateriaal kwalitatief zo goed mogelijk vast te leggen. Onze contacten met eigenaren en liefhebbers zijn daarbij van onschatbare waarde. Daarbij kunnen we langzamerhand heel wat ouder archiefmateriaal ontsluiten en aan belangstellende eigenaren overhandigen.
 

Staverse jol 'De Oude Jacob' (foto archief SSRP)
Staverse jol 'De Oude Jacob' (foto archief SSRP)

Staverse jollen 'Joffer' en 'De Oude Jacob'

In een vorige Spiegel vroegen wij meer informatie over de Staverse jol 'Joffer', Stamboeknummer 1027. Daarop hebben we een aantal reacties ontvangen en Gerard ten Cate, onder andere schrijver van het boek `Ouder Zeilend Hout' , is daarbij ook een onuitputtelijke bron van informatie. Hij kwam met de opmerking dat er in het Stamboek nog een vergelijkbare jol, 'De Oude Jacob' met nummer 1579, staat ingeschreven. Als we in de geschiedenis van die jol duiken, stuiten we op een brief uit 1994 waarin wordt geschreven dat dit schip in 1994 compleet door brand is verwoest. Maar elders duikt de naam 'De Oude Jacob' ook op als de jol waarmee Ploeg-schilder Johan Dijkstra onder de naam 'Fenris' (soms met een aantal collega-Ploeg-leden) de provincie doortrok om zijn nu kostbare schilderijen te schilderen. In de documentatie van de jol 'Joffer' wordt ook gezegd dat één van de eerdere namen`Fenris' is geweest, We hebben gelukkig ook een aantal specifieke gegevens van het interieur van deze jol beschikbaar. Eén van de redenen om verder te zoeken.

De 'Putz' in Enqeland (foto Gerard ten Cate)
De 'Putz' in Enqeland (foto Gerard ten Cate)

Christianen boeiertjes van Lantinga

Het artikel van Peter Tolsma, eerder dit jaar in de Spiegel, heeft een aantal interessante reacties opgeleverd. Peter heeft intussen meer informatie verzameld en komt daar binnenkort op terug. Een paar interessante feiten:
De boeiertjes zijn veel gebruikt door de leden van de KMJC (Koninklijke Marine Jacht Club) voor hun vakanties. De 'Argus' bestaat nog steeds, maar is in de loop der jaren wel wat aangepast. Inmiddels weten we dat er oorspronkelijk vijf boeiertjes zijn geweest, waarvan er maar drie als `oorlogsbuit' terug zijn gekomen uit Duitsland. De andere twee hebben daar verborgen gelegen en zijn aan de oostzijde van de toenmalige grens tussen Oost en West Duitsland beland. Inmiddels is er weer één opgedoken (de andere is vergaan in de Deens/Duitse wateren) en wel in Engeland. Het scheepje is daarheen gebracht door een Duitser die is geëmigreerd naar dat land. Thans is het in bezit van een Engelse familie die het heeft gerestaureerd, en naar de oorsprong op zoek was. Een vriend van hen heeft, weliswaar zonder schip, de Friese Reünie te Heeg bezocht om zodoende wat meer over deze boeiertjes en Friese rondbodems in het algemeen te weten te komen. Dat levert vast weer meer interessante informatie op. Gerard ten Cate is intussen in Engeland geweest en heeft prachtige foto's van het daar nu varende boeiertje `Putz' gemaakt.

Tjotter 'Hegozee'

Bij onze werkzaamheden om ons archief beter te ontsluiten, komen we ook allerlei schepen tegen waarvan het bestaan op z'n minst twijfelachtig is. Van een aantal weten we zeker dat ze niet meer bestaan. Van een aantal hebben we al jaren (het Stamboek bestaat in 2015 60 jaar en zolang zijn we ook al aan het archiveren!) niets meer vernomen en bij sommige staan in het archief vage opmerkingen als 'hoogstwaarschijnlijk verdwenen'.
De tjotter `Hegozee', Stamboeknummer 512, is daar één van. Oud eigenaar Frans Verkaaik (uitgever van de herdruk 'Voor de Wind') heeft de boot rond 1968 verkocht naar Oud-Alblas (overigens geen omgeving voor zo'n klein scheepje). Sindsdien is er niets meer van de tjotter vernomen. Ook J. Vermeer is bij de naspeuringen voor z'n boek "Tjotters en Boatsjes" helaas niet verder gekomen.

Heeft u informatie over één van de genoemde schepen: zoek deze dan op in onze Schepenlijst op onze website en klik op de knop Reageer of mail naar stamboek®ssrp.nl.

pdf SdZ 2012 nr09 november - Reacties op het Stamboek

Jan Eissens, Stamboekbeheerder
stamboek@ssrp.nl

Terug naar vorige pagina