2013-5: Actuele presentatie van het Stamboek

Spiegel der Zeilvaart juni 2013 nummer 5

Velen van u hebben al een kijkje genomen in onze Schepenlijst, hebben we gezien. Sinds begin april staat er weer een actuele schepenlijst met heel veel aanvullende informatie op onze website. Als reactie hierop krijgen we regelmatig aanvullingen, wijzigingen en veel beeldmateriaal. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee, want daarmee wordt ons archief en de presentatie daarvan op de website een stuk interessanter. Heeft u aanvullingen en/of (bewegende) beelden: stuur ze ons!
Enkele jaren geleden erkenden de V/VA klasse zeilers dat de Stamboek Criteria belangrijke voorwaarden scheppen voor het eerlijk wedstrijdzeilen. In de reglementen werd opgenomen dat een SSRP Stamboek inschrijving noodzakelijk is voor het uitgeven van een meetbrief. Het Watersportverbond was het daar zeer mee eens en er is overeengekomen dat zij de inschrijving van een jacht jaarlijks controleren bij de uitgifte van de meetbrief en het plaquettenummer op de meetbrief vermelden. Inmiddels is de Rond en Platbodemklasse in zijn algemeenheid ook overgegaan tot het verplicht stellen van een SSRP inschrijving voor de uitgifte van een meetbrief.

Van belang is dat SSRP een volledig en goed bijgewerkt overzicht geeft van de inschrijvingen van de schepen. Onze nieuwe website geeft dat overzicht met name ook op het punt van de z.g. permanente en tijdelijke dispensaties. Ten behoeve van de VA klasse is er een aparte pagina ingericht, die direct vanaf de homepage te bereiken is, zodat controle door het Watersportverbond nog eenvoudiger wordt. Bestaande lijstjes op andere plaatsen van de klasse en Verbond komen hiermee te vervallen. Er is maar één punt waar de maatgevende informatie wordt gegeven en dat is de website van de SSRP.
De controle op de naleving van de Criteria wordt door bovengeschetste situatie ook stringenter. Immers wedstrijdzeilers hebben de natuurlijke neiging om hun schip sneller te laten varen door allerlei verbeteringen aan te brengen en ontlenen vaak ideeën aan de wereld van de scherpe jachten. De Criteria beteugelen allerlei onwenselijke ontwikkelingen en beogen daarmee het historisch karakter van de schepen te waarborgen. De nieuwe website geeft een goed overzicht van alle regels en afspraken zodat men zich goed kan oriënteren.

Lemsteraken in actie
Lemsteraken in actie

De administratie van de SSRP

Alle donateurs van de Stichting hebben begin februari een brief van ons ontvangen met daarin de gegevens van hun 'actief' ingeschreven schip/ schepen. Van veel donateurs hebben we antwoord ontvangen. Veel correcties konden we in onze bestanden doorvoeren. Van de donateurs die dat hebben aangegeven hebben we de bijdrage over 2013 automatisch geïnd. Dat is plezierig, omdat het veel werk en dus ook kosten bespaart. Alle andere donateurs hebben een factuur voor de bijdrage in 2013 ontvangen. Wij hopen dat zij deze bijdrage snel overmaken en mogelijk ook de machtiging verstrekken om de bijdrage het komend jaar automatisch af te laten schrijven.

Een paar getallen

Nu de stamboek-administratie weer op orde is, kunnen we op onze site ook laten zien dat er op dit moment 2468 ronde en platbodemjachten zijn geregistreerd. Daarvan moeten er 2191 schepen volgens de afspraken een Stichtingsplaquette aan boord hebben. 861 Schepen zijn op dit moment `actief' in het Stamboek. Dat wil zeggen dat de eigenaar ook donateur van de Stichting is. Van 25 schepen, die ooit een plaquette hebben gekregen, weten wij zeker dat ze niet meer bestaan (verbrand, gesloopt, gezonken). Ook zijn er 12 schepen in een museum opgenomen en varen niet meer. Wij zijn zeer benieuwd of iemand informatie heeft van één hier nog niet genoemde schepen.

pdf SdZ 2013 nr05 juni - Actuele presentatie van het Stamboek

Jan Eissens, Stamboekbeheerder
stamboek@ssrp.nl

Terug naar vorige pagina