2014-9: Behoud(t) het Goede

Spiegel der Zeilvaart november 2014 nummer 9

Per 27 september 2014 zijn de volgende Criteria van het Stamboek van toepassing.

  1. Aanvulling 6.2.1 Het huidige artikel in de Aanvullende bepalingen voor (alle) Lemsteraken: De halshoek van de fok wordt bij Lemsteraken steeds direct op de steven gevoerd.
  2. Het artikel in de Aanvullende bepalingen voor grote Lemsteraken (> 11m): Nieuw: 6.1.2 Slechts één mast mag worden gevoerd, waarbij de voor¬stag van deze mast op de steven wordt bevestigd.
  3. De romp diepgang die in de criteria T heet, wordt in de klassenvoorschriften TC genoemd. Dit trekken we gelijk: TC.
  4. Aanvulling 4.2 Op een vissermans(jacht)aak is een vis-/motorbun verplicht: De hoogte van de bun mag echter nooit in de zichtlijn de hoogte van het potdeksel, evt. incl. het aanwezige zettelboord overstijgen.
  5. Aanpassing Algemene bepalingen v.w.b. Ankers en materiaal gebruik: Moderne ankers, zoals Danforthankers, Bruce-ankers, ploegschaar-ankers en dergelijke, zijn in het algemeen niet toegestaan als deze onder de botteloef of kluiver-boom gevoerd worden. Voor visserman schepen zonder botteloef is het toegestaan een dergelijk anker te voeren mits weggeborgen tegen door een kluisgat of over een ankerrol tegen de ste¬ven of het boord van het schip. Het verdient nog steeds aanbeveling gebruik te maken van admiraliteits- of Hollandse stokankers. Voor het gebruik op het hek van het schip, en voor het gebruik door visserman schepen kan een vier- of driebladig dreganker worden benut.
  6. Aanpassing Romp algemene bepalingen 4.4: Het woord Zeerelingen wordt vervangen door Zee- en kuiprelingen kwamen vanouds etc.....
  7. Aanvulling Tuigage, staand en lopend want, 6.1 Rondhouten: Bokkepoten dienen, indien ze niet gebruikt worden, weggeborgen te worden in de scepters, plat aan dek in de zijden van het schip, naast het boord of anderszins, maar mogen niet boven het dek aan de voorstag als een soort van hulpreling worden gevoerd. De bokkepoten dienen derhalve afneembaar en deelbaar te zijn. Indien de bokkepootconstructie niet deelbaar is, maar uit een geheel bestaat dient deze in dit geval plat op dek te worden gevoerd.
Hafenfest Papenburg 2014. Stamboek Ronde en Platbodemjachten over de grens
Hafenfest Papenburg 2014. Stamboek Ronde en Platbodemjachten over de grens

In memoriam Pieter van Drongelen

Op 11 september j.l. hebben we met familie, vrienden en kennissen afscheid genomen van Pieter en hem uitgezwaaid voor zijn laatste vaart op de "Pikbroek", daarbij begeleid door zijn vrouw Margot en de kinderen Joris, Merel en Tijmen. Het was indrukwekkend om de anekdotes, verhalen en mooie belevenissen te kunnen aanhoren, een "schoot aan" te krijgen en hem na een "Vaarwel" te zien weggaan over het water. Het was een stralende nazomermiddag, die passend was voor het humorvolle en opgeruimde karakter dat Pieter had. Hij kwam namens de VSRP voordracht in het bestuur van de SSRP. Ik, en met mij de andere bestuursleden van SSRP, kennen hem als een rustig, betrokken, analytisch en creatief persoon die liever geen woorden vuil maakte aan dingen die dat niet waard waren. Het met elkaar plezier hebben in de dingen die je deed als bestuur sprak hem aan. Om iemand met een beschouwend karakter te zien vertrekken met zijn eigen schouw, uitgezwaaid door de familie, zijn vrienden en kennissen was mooi. De SSRP is Pieter dankbaar voor zijn rol in het bestuur, en zijn warme betrokkenheid ook nog daarna. We wensen Margot en de kinderen heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies.
Namens het bestuur van de SSRP, Peter Tolsma

pdf SdZ 2014 nr09 november - Behoud(t) het Goede

Jan Eissens, Stamboekbeheerder
stamboek@ssrp.nl

Terug naar vorige pagina