2017-1: Op zoek naar een Boeierke

Spiegel der Zeilvaart februari 2017 nummer 1

Het Stamboek probeert een zo compleet mogelijk beeld te hebben van de vloot Ronde en Platbodemjachten. Zowel van hedendaagse schepen als van schepen die inmiddels verdwenen zijn. Dit laatste omdat die soms een belangrijk onderdeel uitmaakten van de ontwikkeling van de vloot.
We vertellen verhalen over schepen die ooit hebben bestaan, varende monumenten die nog varen, maar ook de schepen die daar van zijn afgeleid en veel later zijn gebouwd. Lang niet alle verhalen zijn afgerond. En er komen regelmatig nieuwe verhalen bij, nieuwe vragen ook. Regelmatig worden we verrast door vragen over 'verdwenen' schepen. Soms blijken deze schepen helemaal niet verdwenen, maar al jaren zonder geschiedenis rond te varen. Vaak lijken ze echt opgelost in de tijd. Er zijn dan nog slechts een paar foto's bekend, een paar vermeldingen in oude registers of wedstrijdverslagen en soms ook nog een vermoeden of een duidelijke aanwijzing van de verdwijning. Deze schepen hebben vaak een brand niet overleefd of zijn ten onder gegaan door oorlogshandelingen of strandingen. Vaak loopt het spoor dood en blijkt er verder niets vastgelegd te zijn over een 'einde' of is het uit ons collectief geheugen gewist. Maar gelukkig worden we toch nog regelmatig verrast.

De mahonie Zeeschouw 'Bruinvisch'

Vorig jaar kregen we een aanmelding voor inschrijving in het Stamboek van de 'Bruinvisch'. Van de geschiedenis was toen weinig bekend. Het schip was al jaren in restauratie en daarom hadden we met de eigenaar afgesproken dat onze Criterium Commissie het schip zou beoordelen als de restauratie verder gevorderd zou zijn. Een maand geleden kregen we van Marjolein Brouwer de vraag of we iets wisten over de Zeeschouw 'Pierewaaier', die haar vader in 1960 had gebouwd. We hebben het verhaal op onze webpagina "Opsporing Verzocht" gezet en een oplettende lezer legde het verband met de 'Bruinvisch'. De geschiedenis kon voor een groot deel worden ingevuld. We missen alleen de jaren tussen 1981-1999. Toen heette het schip ''t Seepaerdt'. De 'Bruinvisch' is nu geregistreerd in onze nieuwe Categorie R(estauratie). Zo kunnen we op de website de verdere restauratie blijven volgen.

Een ansichtkaart met daarop de Prinsentuin (collectie Gerard ten Cate)
Een ansichtkaart met daarop de Prinsentuin (collectie Gerard ten Cate)

Het Wilhelmina-bootje

In ons laatste vlugschrift "Uit het Stamboek" hebben we aandacht geschonken aan het zgn. Wilhelmina-bootje. Het Boeierke was drie meter lang en was bedoeld als geschenk voor de (toen) twaalf-jarige Prinses Wilhelmina, die in 1892 met haar moeder Koningin Emma een vierdaags bezoek bracht aan de provincie Friesland. Ze kwam te liggen in de vijver in de Prinsentuin van Leeuwarden. De Stad Leeuwarden zou opdracht hebben gegeven voor de bouw. Maar een zoektocht in de archieven van de stad Leeuwarden leverde niets op. Mogelijk was het bedrijfsleven de opdrachtgever en de stad partner. Volgens overlevering is het bootje rond de Tweede Wereld Oorlog opgeborgen op een locatie van de gemeente Leeuwarden. Maar waar het nadien is gebleven?

Opsporing Verzocht

Als ons archief geen antwoord geeft op de vragen, kunnen we altijd terecht bij de Scheepvaartmusea. Zij hebben vaak, maar niet altijd een afdoende antwoord op onze vragen. Daarnaast doen wij een beroep op het geheugen van de liefhebbers van Ronde en Platbodemjachten, die in de loop der jaren een schat aan kennis hebben opgebouwd van heel veel schepen. Hebben we dan nog geen antwoord, dan hebben we gelukkig nog de mogelijkheid om de vragen toe te voegen aan onze rubriek "Opsporing Verzocht'. We proberen ze zo goed mogelijk te documenteren. In ieder geval met beschikbare foto's en de informatie die we wel paraat hebben. Misschien kunt u ons er bij helpen. Even kijken kan nooit kwaad!

pdf SdZ februari 2017 nummer 1 - Op zoek naar een Boeierke

Jan Eissens, Stamboekbeheerder
stamboek@ssrp.nl

Terug naar vorige pagina