2017-5: In het zonnetje gezet

Spiegel der Zeilvaart juni 2017 nummer 5

De Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten eert personen en organisaties met wisselprijzen, die ofwel jaarlijks of in het kader van een lustrum worden uitgereikt. Dit jaar zijn de W.H. de Vos prijs en de Van Waning prijs weer uitgereikt tijdens onze voorjaarsbijeenkomst in Ravenstein.

De W.H. de Vos prijs

Deze wisselprijs wordt toegekend aan degene, die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het door de Stichting nagestreefde doel, dan wel blijk heeft gegeven van uitermate grote zorg en toewijding bij het onderhoud en de instandhouding van zijn jacht. De prijs bestaat uit een zilveren model van de Lemsteraak Onrust. Dit jaar werd deze prijs uitgereikt aan Jan Paul Loeff, die als zoon van de legendarische Ir. J. Loeff al op jonge leeftijd "besmet" is geraakt met het Ronde en Platbodemvirus. Hij heeft vanaf 1981 de zorg op zich genomen van de door Huisman op de Ronduite gebouwde Vollenhovense bol 'Goetzee' en zich tot op heden uitstekend van deze zorg gekweten (de naam Goetzee is de familienaam van zijn overgrootmoeder van vaders kant).

Hij schroomt daarbij niet om zelf het gereedschap ter hand te nemen, om grote restauraties aan zijn schip uit te voeren. Daar over publiceert hij regelmatig, onder andere in de Spiegel der Zeilvaart. Jan Paul heeft met dit alles een bijdrage van niet in te schatten betekenis geleverd en draagt nog steeds bij aan de doelstellingen van het Stamboek, waarvoor het bestuur hem zeer erkentelijk is en op deze wijze de unieke verbintenis met het Stamboek wil benadrukken.

Voorzitter Maarten van Hezik reikte prijzen uit aan Jan Paul Loeff en Jeanette Tighelaar tijdens de voorjaarsbijeenkomst in Ravenstein
Voorzitter Maarten van Hezik reikte prijzen uit aan Jan Paul Loeff en Jeanette Tighelaar tijdens de voorjaarsbijeenkomst in Ravenstein

De Van Waning prijs

Deze wisselprijs wordt toegekend aan degene, die een bijzondere prestatie heeft geleverd met betrekking tot de organisatie of geschiedschrijving van evenementen van Stichting en Vereniging. Dit jaar viel deze eer te beurt aan Jeannette Tighelaar, sinds 2002 actief bij het Fries Scheepvaart Museum en in haar diverse rollen heeft de SSRP regelmatig contact met haar. Het Fries Scheepvaart Museum stond aan de wieg van de SSRP. Het fysieke archief van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten (SSRP) is ondergebracht bij het Fries Scheepvaart Museum. In haar functie bij het museum, vervult Jeannette en hele belangrijke rol bij het beheer en registratie daarvan. Voor de vele onderzoeken van de SSRP naar de historie van Stamboekschepen en alle documentatie daarover, is Jeannette altijd van onschatbare waarde als hulp en vraagbaak. Altijd bereid om met haar eigen kennis en de kennis van de collectie eventuele ontbrekende gegevens proberen in te vullen. Voor derden is Jeannette vaak betrokken bij de totstandkoming van artikelen en/of boeken en het corrigeren van teksten. Voorbeelden daarvan zijn in vele boeken over Ronde en Platbodemjachten na te lezen. In deze functies, acties en relaties, levert Jeannette een bijzondere en wezenlijke bijdrage aan de doelstellingen van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten, waarvoor het bestuur haar zeer erkentelijk is.

Fries jacht 'Peep' te water

Onder grote belangstelling gleed het Friese jacht 'Peep' van eigenaar Bas van Munster uit Duiven op zaterdagmiddag 13 mei weer het water in. Ze is volledig gerestaureerd door Ed Jansma van de werf Edwood in Drachten en is volledig klaar voor een tweede jeugd. Drie jaar noeste arbeid waren er voor nodig om de 'Peep' in oude luister te restaureren. Dorien van Munster, de vrouw van Bas doopte het schip en wenste haar en haar bemanning een behouden vaart. In 1909 probeerde scheepsbouwer Lantinga uit IJlst dit nieuwgebouwde Friese jacht te verkopen aan Dhr. Van der Ley, de eigenaar van de Langweerder oliefabriek. Het zou moeten dienen voor het vervoer van lijnkoeken, maar het werd afgekeurd, omdat de ruimte achter de mast te klein was. Uiteindelijk werd het jacht gekocht door dhr. Visser, ook uit Langweer. In 1929 werd er een kajuit opgebouwd door Hartog in Buiksloot. 

pdf SdZ 2017 nr5 juni - In het zonnetje gezet

Jan Eissens, Stamboekbeheerder
stamboek@ssrp.nl

Terug naar vorige pagina