2019-9: Het verhaal achter het schip

Spiegel der Zeilvaart november 2019 nummer 9

De website van de SSRP is een afspiegeling van alles waar de Stichting voor staat. Het is een archief een bibliotheek, een kenniscentrum eigenlijk. Maar ook een manier van communiceren met de buitenwereld, want het laat zien wat ons, eigenaren en gebruikers van ronde en plat bodemjachten, bezighoudt.
Alle ooit ingeschreven schepen zijn op de SSRP-site terug te vinden, zelfs schepen die al niet meer bestaan. Wanneer je er op een verloren moment doorheen struint, dan valt op hoeveel informatie er te vinden is, maar ook hoe vaak die soms volledig ontbreekt. De achterliggende gedachte van de site is natuurlijk dat we, 'alle gegevens, welke van belang kunnen zijn voor de kennis van de historie, de traditie, de bouw, de bouwers en het zeilen met ronde en platbodemjachten' op één plek willen verzamelen en presenteren. (Het citaat komt overigens uit de eerste alinea van het voorwoord bij het boek Ronde en Platbodemjachten uit 1962, geschreven door Mr Dr T. Huitema.)

Kennis

Heel lang bestond de bij de SSRP aanwezige kennis uit een verzameling feiten en faits divers. Vaak afkomstig uit brieven, vergezeld van foto's die weer teruggestuurd moesten worden. In ons archief bevindt zich bijvoorbeeld nog een brief gericht aan de heer Van Waning, met de vraag of die ene foto die de schrijver als documentatie had meegestuurd, teruggezonden kon worden. De foto moest ook nog gebruikt worden voor een verkoopadvertentie in De Waterkampioen...

Registreren

Uitgebreide brieven worden tegenwoordig amper meer geschreven, ze zijn vervangen door e-mail's met veel bijlages en foto's. Alle relevante informatie die we zo binnenkrijgen bewaren we en archiveren we bij het bewuste schip. Maar, we willen heel graag dat de hiaten in onze kennis van en over schepen opgevuld worden. Tegenstrijdig genoeg betreft het hier vaak de jongere schepen. Immers bij hun eigenaren ligt de kennis van hun schip nog vers in het geheugen. Maar als een schip vervolgens een paar keer verkocht wordt, dan kun je gevoeglijk aannemen dat er kennis verloren gaat. Helemaal wanneer de opeenvolgende eigenaren hun schip niet meer laten registreren bij het Stamboek.
Toch zien we gelukkig dat we steeds meer - ook bijzondere - reacties krijgen over de geschiede-nis van een schip. Zo stuurde de zoon van een kunstenaar ons een tekening waarop hij ligt te slapen op het voordek van de tjotter 'Kloekie'. Het Rotterdamse huis van zijn ouders was aan het begin van de Tweede Wereldoorlog weggebombardeerd en daarna ging het gezin een tijdlang "wonen" op de tjotter...

Een hoogaars in gebruik als kolenboot, wat is het verhaal achter die opmerkelijke combinatie?
Een hoogaars in gebruik als kolenboot, wat is het verhaal achter die opmerkelijke combinatie?

Kennis delen

Graag nodigen we u uit uw kennis over, en herinneringen aan uw schip eens aan het papier toe te vertrouwen en met ons te delen. Want als er niets wordt vastgelegd, dan verdwijnt kennis. Wanneer je dingen opschrijft dan bestaat de kans dat er ergens een fout insluipt, maar dat is helemaal niet erg. Het biedt een ander de mogelijkheid erop te reageren en de fout te corrigeren. Uiteindelijk willen wij proberen om een zo bruikbaar en waarheidsgetrouw mogelijk archief na te laten voor het nageslacht. Het werk dat bij de SSRP gedaan wordt, geschiedt weliswaar door onbetaalde vrijwilligers maar die streven er wel naar om zo zuiver mogelijke kennis te delen, soms wetenschappelijk, soms eerder journalistiek, maar altijd waardevol.

Jan Eissens, Stamboekbeheerder
stamboek@ssrp.nl

pdf SdZ 2019 nr8 oktober - Stamboek: Boven water

Terug naar vorige pagina