Publicaties over belangrijke ambassadeurs van de R&P wereld

De publicaties zijn geschreven in de jaren vóór en na de oprichting van het Stamboek. Een groot deel van deze publicaties is afkomstig uit de diverse Watersportbladen door de jaren heen. De Waterkampioen was de spreekbuis van de SSRP in de jaren na de inrichting. Er is veel gepubliceerd over het ontstaan en de geschiedenis van de scheepvaart in Nederland (en een beetje daarbuiten) en de wereld en invloeden daaromheen. We hebben de publicaties zo goed mogelijk gegroepeerd naar onderwerp.

In deze groep de publicaties waarin belangrijke mensen, de ambassadeurs van de Ronde en Platbodemwereld, worden geportretteerd