Het Bever Mysterie

Waterkampioen begin mei 1958: Hoeveel „Bever"-roerversieringen waren er nu eigenlijk?

Het zal ongeveer in 1950 geweest zijn, dat er in de havensloot van Durgerdam een rond jachtje lag - de meesten zagen het voor een tjotter aan - dat ieders aandacht trok door de merkwaardige versiering aan het roer. Een of ander monster leek uit het water opgekropen te zijn, en hing met zijn kwaadaardige bek vol tanden over de kop van het roer heen. Het scheepje heette „Bever", en het beest stelde dus zeker ook wel een bever voor. Op een dag was het jachtje verdwenen, en we hoorden er lange tijd niets meer van.

Het Bever-mysterie was geboren, compleet met vrouwelijke detective....

Twee jaar later troffen wij echter het beest aan in het Scheepvaart Museum te Amsterdam! Dat dachten we tenminste. „Vreemd, ik meende dat hij kleiner was, dat jachtje was toch zo groot niet", zei mijn man. „Je moet je vergissen", repliceerde ik, „er zullen heus geen twee van zulke roerbeesten zijn". Maar ik was het die me vergiste. Want een paar jaar later kwamen we de „Durgerdammer" Bever tegen, netjes opgeknapt en compleet met beest op het roer.... Daar wilden we natuurlijk wel eens wat méér van weten. Maar het heeft geduurd tot dit jaar eer ik er toe kwam de zaak uit te pluizen. Snuffelend in de geschriften van wijlen de heer G.C.E. Crone stuitte ik namelijk ineens op de volgende passage: „.. . Een andere roerversiering van deze grootte, afkomstig van een boeier, werd uit handen van de sloper gered. Het schip heette de „Bever" en was enige jaren geleden nog in de vaart. Een „Bever" van een kleiner schip afkomstig bevindt zich in het Maritiem Museum Prins Hendrik te Rotterdam".
Hoeveel „Bever"-roerversieringen waren er nu eigenlijk?! En van welke schepen waren ze afkomstig? Kwamen die schepen dan ook van dezelfde werf? Het Bever-mysterie was geboren, compleet met vrouwelijke detective.... Sedertdien heb ik alles en iedereen die maar iets met een „Bever"-roer te maken heeft gehad, lastig gevallen met mijn gevraag, geschrijf en getelefoneer.

Uiteindelijk 4 Bever-versieringen getraceerd

De vier, thans bekende, Bever-roer-versieringen staan in het artikel afgebeeld. Het valt dadelijk op, dat ze grote overeenkomst met elkaar vertonen; de meeste details kloppen precies. Zijn enkele wellicht door één houtsnijder gemaakt . ..? En van welke schepen zouden de twee onbekende versieringen afkomstig zijn ? Wij hebben het niet kunnen uitvinden. Misschien kan een van de lezers hierin nog licht brengen?

pdf Waterkampioen begin mei 1958 nr1003 - Het Bever Mysterie.pdf

Waterkampioen april 1960 nummer 1036 - Fries jacht De Bever een droef verhaal

Terug naar vorige pagina