Helling van Joh. en Klaas Krul - West-Terschelling

Hellingboeken en Bestekken van de helling van Joh. en Klaas Krul - West-Terschelling

Volgens de notarisarchieven van Simon Brons Bolding werd de werf op 9 mei 1882 door Krul overgenomen en werd Jacob Amels aangesteld als scheepstimmerman. Met het binnenhalen van deze kennis werd het mogelijk de zonen Klaas en Johannes een gedegen opleiding tot scheepstimmerman te geven. De werf die Krul overnam was een reparatiewerf. De werf was in niet al te beste staat van onderhoud en het werk viel tegen. Omdat het een kleine helling had konden grote schepen niet op de helling getrokken worden. Botters en blazers waren al grote schepen voor de werf. Er viel zo nu en dan wel een schip binnen met schade maar deze moesten dan in ‘vlot’ water of ‘in kieling’ gerepareerd worden. Dit betekent dat de schepen voor de wal droog vielen waarna het werk kon beginnen. Hierdoor duurde een reparatie langer dan op een werf waar een schip wel droog getrokken kon worden. Het resultaat hiervan was dat schippers de werf meden en liever naar de vaste wal gingen. Een zelfde beeld zag men in de nieuwbouw.