Scheepswerf Schepman - Kampen

Hellingboeken en Bestekken van Scheepswerf Schepman in Kampen

De werf Schepman in Kampen is een oude werf die naar alle waarschijnlijkheid zijn oorsprong al heeft in de vroege middeleeuwen. Zij vond een eerste hoogtepunt tijdens de Hanzetijd waar op deze plek de nodige koggen werden gebouwd. De naam Schepman in combinatie met scheepbouw komt het eerst voor bij Toon (Antoni) Schepman, geboren 31 december 1806 als zoon van Willem Toons (Antoni) Schepman geboren rond 1771. De naam Antoni verdient enige toelichting. De oude familienaam was Antoni en de grootvader van Toon heeft naar alle waarschijnlijkheid Antoni Willems geheten. Hij, de grootvader van Toon heeft zijn naam laten veranderen van Antoni naar Schepman. 

Archief van de werven van Scheepswerf Schepman in Kampen

pdf 11 lijst gebouwde schepen 1880+.pdf

Aanvullingen door George Snijder van de LVBHB

In de bijgewerkte Excel de scheepsmetingen, die ik heb kunnen vinden bij de schepen. Een aantal beperkingen: het zijn eigenlijk alleen de ijzeren/stalen schepen, de houten zijn vaak te klein om gemeten te zijn. Van de vissersschepen heb ik geen meetgegevens met uitzondering van een incidentele die als binnenvaartuig gemeten is.
Op de web-pagina "Zoek één of meer schepen uit de Liggers Scheepsmetingsdienst" op de website van de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (LBHVB), kun je met behulp van het meetnummer (of de naam van de eigenaar of de bouwplaats) schepen terugvinden en ook (een deel van) de geschiedenis.
Ik stuur ook een lijst met alle schepen gebouwd in Kampen, voor zover de bouwplaats genoemd wordt bij de scheepsmeting. Dat varieert namelijk wel eens: soms wordt de werf genoemd met de bouwplaats, soms alleen de bouwplaats, soms geen van beide, soms de eigenaar met woonplaats, soms niet.

George Snijder, LVBHB

pdf Lijst Schepman gebouwde schepen 1880+ met aanvullingen van George Snijder

pdf Lijst Scheepsmetingen Kampen van George Snijder

Opgaaf nieuwe schepen

Werfboek Nieuwbouw

Terug naar vorige pagina