Melkboot

In het Stamboek staat één zgn. Melkboot ingeschreven, een op steven gebouwd scheepje, die ooit als tjotter is getypeerd, maar waar men later van dacht dat het een zekere vergelijking vertoont met een visaakje, zoals er zovelen in Friesland hebben gevaren.

Terug naar vorige pagina