Akka ST6

Akka ST6 Niet actief

Dit schip heeft een plaquette van de SSRP aan boord van een eerdere inschrijving, maar staat nu "geregistreerd" in Categorie X in het Stamboek en wordt dus gekenmerkt als 'Inactief'. Schip en eigenaar zijn op dit moment NIET "actief" aangesloten bij de SSRP als Behoudsorganisatie. De huidige eigenaar is (nog) niet in onze administratie opgenomen. Deelname aan Evenementen waarbij de eis wordt gesteld, dat het schip en de eigenaar zijn aangesloten bij dezelfde Behoudsorganisatie als onderdeel van de FVEN, is vanuit de SSRP daarom NIET mogelijk.

Dit betekent dat het schip nog onderdeel is van de Aanmeldingsprocedure (her-inschrijving) of, en dat geldt voor de meeste schepen, de eigenaar heeft het schip niet her-aangemeld en betaalt dus ook geen jaarlijkse bijdrage aan de SSRP voor Inschrijving in het Stamboek. Eventueel vermelde gegevens van schip en oud-eigenaren dateren meestal uit de periode van eerdere 'actieve' Inschrijvingen en zijn waarschijnlijk niet volledig en mogelijk niet correct. Voor dit schip kan, omdat het niet aantoonbaar voldoet aan de Criteria van de SSRP, geen Meetbrief door de KNWV worden afgegeven.
Vanwege de doelstelling van de SSRP om alle historie van de in het Stamboek opgenomen schepen vast te leggen, worden in de Schepenlijst wel de in het stamboekarchief beschikbare gegevens van dit ooit geregistreerde schip en summiere gegevens van de (oud-)eigenaren getoond.
Heeft u informatie over dit schip of bent u eigenaar en wilt u het graag weer 'activeren'? Laat het ons weten!

Informatie van Dirk Huizinga

Dirk Huizinga, auteur van het boek Staverse jollen en het Staverse jollen Overzicht, schrijft:
De Akka (ST 6) heb ik tot dusverre beschouwd als een jol die bij Wildschut is gebouwd. Dat op grond van de bouwwijze, de stompe kop. De brief uit Stavoren (1963) geeft Strikwerda aan als bouwer. Dat kan ik natuurlijk niet uitsluiten, maar tegelijkertijd acht ik dat onwaarschijnlijk.
Strikwerda was in 1905 knecht bij Roosjen en hij had een eigen werfje op de Stadsfenne (waar waarschijnlijk de HL53 van Perdijk is gebouwd). In 1963 dacht echter niemand aan Roosjen. Het was de tijd dat Huitema zijn theorie over Strikwerda als eerste bouwer van de jollen had beschreven. Een theorie op basis van gesprekken met oud-vissers, die aantoonbaar onjuist is. 
In de gemeentelijke visserijadministratie van 1911 wordt Haring Mulder genoemd als visser van de ST 6. Als de eerste eigenaar L. Visser er zo’n 6 jaren mee heeft gevist, wordt het bouwjaar inderdaad omstreeks 1905. In de gemeentelijke visserijregistraties staan het schip en de visser met het toegekende nummer vermeld, maar niet wie het schip heeft gebouwd. Van Roosjen en van Strikwerda zijn geen werfboeken bewaard gebleven, als die al ooit zijn gemaakt.
Ik sluit dus niet uit dat de 'Akka' door Strikwerda (op de Stadsfenne) is gebouwd. Het is echter duidelijk geen Roosjenjol!

Foto van oud-eigenaar Teunis gemaakt in Vinkeveen in 1972
Foto van oud-eigenaar Teunis gemaakt in Vinkeveen in 1972

Eigenschappen

Plaquette nummer:597 Zeil nummer: ST6
Categorie:X Tekening nummer:
Type:Staverse jol

Bouw

Bouwjaar:1905 Ontwerper:Ids Strikwerda
Werf:Ids Strikwerda Werf plaats:Stavoren
Motor: Motor type:
Materiaal romp: Materiaal kajuit:
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:7,80 m Breedte berghout:0,00 m
Diepgang:0,00 m Masthoogte water:0,00 m
Oppervlakte grootzeil:0,00 m2 Oppervlakte fok:0,00 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:0,00 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1905 – 1911 L. Visser ( ST6)
1911 – 1932 Haring Mulder ( ST6)
1963 – 1968 W.J.M. Winters, Breda ( Akka ST6)
1968 – 1972 A. Tuerlings, Tilburg ( Akka ST6)
1972 – onbekend J. Teunis, Ouderkerk aan de Amstel ( Akka)

Geschiedenis

1957

1 februari 1957

1 februari 1957: Waterkampioen februari 1957 nummer 983 - De verbouwing van een oude Stavorense jol

De bootbouwer R. van Schooneveld te Bovenkerk was zo vriendelijk ons iets te vertellen over de verbouwing van een oude Stavorense jol, dat wij hier laten volgen: "Mijn principaal was enige jaren geleden in de watersport nog een volstrekte beginneling. Om ondervinding op te doen, kocht hij een niet te dure kajuitschouw. Hij zeilde daar een poosje mede en was toen volledig voor de watersport gewonnen en wel in het bijzonder voor de zeilerij. Hij besloot daarom tot aanschaffing van een schip over te gaan voor definitief gebruik. Dit moest zijn een houten schip, ouderwets type, geen vaste kiel en geen zwaarden. Door deze verlangens werd als 't ware een Staverse jol als het gewenste schip aangewezen. Wij hebben daarop geprobeerd, om een gereed schip te kopen, maar zijn daarin niet geslaagd. De aangeboden jollen waren te duur of te slecht, of beide tegelijk. Mijn opdrachtgever besloot daarom, een nieuw schip te laten bouwen.
 

Ik kwam evenwel op de gedachte, om een bestaande jol geheel te vernieuwen. Ik zag daarin verschillende voordelen. Ten eerste behoefden wij geen tekening te laten maken. Ik had voorts geen spantenvloer, noch mallen nodig. Verder konden wij uit de aangeboden oudjes het mooiste model zoeken en dat hebben wij gedaan ook. Wij hadden in Friesland een oude jol gezien, vrijwel vergaan, maar met een pracht model. Ook de afmeting was zoals wij zochten: circa 7.50 m lang. De jol was, als schuilplaats en bewaarplaats voor de vangst, in gebruik bij een dichtzetvisser aan het Heeger meer. Het dek was eruit gesloopt en voorop was een hut gebouwd met stahoogte, wat wel een beetje vreemde indruk maakte. De mast stond er evenwel nog op en deze bleek, na schoonmaken, nog vrij nieuw en van Amerikaans grenen. Het zeil (ST6) was er ook nog, evenals de giek en de gaffel.

pdf Waterkampioen 1957 februari nr983 - De verbouwing van een oude Stavorense jol

1963

22 april 1963

22 april 1963: Brief Gemeente Staveren aan oud-eigenaar W.M.J. Winters met informatie over de bouw en opdrachtgever

1999

4 oktober 1999

4 oktober 1999: Vraag om Informatie

2015

2 januari 2015

2 januari 2015: Informatie van Willem Tasseron

Deze jol stond een paar jaar geleden in een schuur in Bedum, de jol was toen te koop. Wat er verder mee gebeurd is, is mij niet bekend.

De 'Akka' in een schuur in Bedum
De 'Akka' in een schuur in Bedum

2019

1 november 2019

1 november 2019: Reactie van Paul Zijlstra

ik heb een schilderij in mijn bezit waarop de ST6 is afgebeeld. Dit schilderij is gedateerd ‘62 en gemaakt door S. Mulder. Onderstaand een afbeelding van het werk. De afbeelding mag bij het schip worden geplaatst.

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht