Anneke

Anneke

Dr. Ir. Vermeer schrijft in 1997 in zijn boek "Tjotters en Boatsjes":
Deze tjotter zou door Lantinga "op de koop" zijn gebouwd. In het overzicht van Boschma komt vier maal een "op de koop" gemaakte zeilboot voor, waarvan een met een lengte van 4,70 m, inderdaad onder het jaar 1919. Informatie over deze tjotter in het stamboekarchief, afkomstig van de latere eigenaar R.S. Bakker, vermeldt het jaar 1918. Wij nemen aan dat dit een vergissing is en houden het op 1919.

De eerste eigenaar zou zijn geweest W. Nanninga, belastingambtenaar te Sneek. Inderdaad staat deze in het clubboekje van de Sneeker Zeilclub van 1921 vermeld als eigenaar van de tjotter "Anneke". Vast staat, dat Nanninga deelnam aan de Sneeker Hardzeildagen in 1921 en 1922. Volgens Bakker was Nanninga geen groot zeiler. Hij verkocht de tjotter aan zijn stadgenoot L. de Jong, die er hetzelfde jaar mee omslaat doordat het zwaard de grond raakte. In 1923 komt zij dan in handen van Th. Pasma, eveneens woonachtig te Sneek. Deze veranderde de naam in 'Jeltje'. De in hetzelfde jaar opgerichte Noord Nederlandsche Watersport Bond stelde kort daarop een (semi-)eenheidsklasse in van tjotters met afmetingen niet groter dan 4,70 x 1,70 meter. De tjotter van Pasma kreeg daarin het zeilnummer 4 toegewezen.

Eigenschappen

Plaquette nummer:1211 Zeil nummer: 4
Categorie:A Tekening nummer:
Type:Tjotter

Bouw

Bouwjaar:1919 Ontwerper:F. Lantinga
Werf:F. Lantinga Werf plaats:IJlst
Motor: Motor type:
Materiaal romp:Eikenhout Materiaal kajuit:
Materiaal zeil:Katoen
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:4,70 m Breedte berghout:1,70 m
Diepgang:0,20 m Masthoogte water:7,00 m
Oppervlakte grootzeil:10,00 m2 Oppervlakte fok:6,00 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:16,00 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1919 – 1923 W. Nanninga, Sneek ( Anneke)
1922 – 1923 L. de Jong, Sneek ( Anneke)
1923 – 1929 Th. Pasma, Sneek ( Jeltje)
1929 – onbekend J. Bok, Barendrecht ( Jeltje)
1960 – 1977 G.W. van Slooten, Amsterdam ( Jonas)
1977 – 1983 R.S. Bakker, Sneek ( Jonas)
1983 – 1984 A. Dubbeld, Enkhuizen ( Jonas)
1984 – 1999 J. Ahrend, Leer ( Jonas)
1999 – 2007 W.G. Bakker, Lisse ( Jonas)
2007 – 2010 H.E.W. Kwak ( Anneke)
2011 – Nu (laatst bekend) M. Prins, Beverwijk ( Anneke)

Geschiedenis

1983

1983

1983: Geschiedenis tjotter 'Jaonas' ('Jeltje')

1997

1997

1997: De Anneke' in het boek "Tjotters en Boatsjes" van Dr. Ir. Vermeer

Pasma was een fervente wedstrijdzeiler; wij vinden de "Jeltje" met dit zeilnummer 4 alle volgende jaren vermeld in de bewaard gebleven deelnemerslijsten van het hardzeilen zowel in Sneek, in Langweer als in Grouw tot en met 1928. In dat jaar koopt Pasma van J. Hazelhoff te Goengarijp diens tjotter "Cornelia" en gebruikt het mooie zeil met nummer 3 hiervan op zijn lievelingsscheepje "Jeltje". De deelnemerslijsten van de Zeilvereeniging "Langweer" en van Sneeker Hardzeildag uit 1929 vermelden dan inderdaad "Jeltje" van Th. Pasma met nummer 3.
Nog het zelfde jaar schijnen beide tjotters verkocht te zijn, waarom weten we niet. Volgens Bakker werd de "Jeltje" overgedaan aan J. Bok wonende in Barendrecht. De zeilen met nummer 3 bleven echter in Friesland; zij werden gekocht door F. Schoegje te Jutrijp, die ze op zijn nieuwe tjotter "Eva" zette. Dit tuig, dat blijkbaar heel bijzonder geweest moet zijn, belandde tenslotte op de eerste door Van Wageningen voor de Langweerder aannemer Tj. Van der Meulen gebouwde tjotter "Anna". In 1934 verschijnt deze tjotter onder de naam "Nannewijd" met dit tuig aan de start. 
Na dertig jaar, in 1960, werd de voormalige "Jeltje" teruggevonden in Gaastmeer en herkend als de tjotter van Pasma. De familie Van Slooten uit Amsterdam, op vakantie logerende in Gaastmeer, kocht de tjotter voor hun zoon G.W. van Slooten. Dit blijkt uit correspondentie in het archief van het stamboek. De naam "Jonas" ontstond omdat vader Van Slooten een nieuwe helmstok maakte met daarin een vis gesneden. In het jaar 1977 werd R.S. Bakker te Sneek eigenaar van het toen zwaar verwaarloosde scheepje. Hij vernieuwde een aantal onderdelen en er kwam ook een stel nieuwe zeilen op. Het kreeg toen het stamboeknummer 1211 toegewezen. In 1983 verkocht Bakker de "Jonas" aan A. Dubbeld te Enkhuizen. Deze vertelde ons de boot spoedig daarna ondershands te hebben doorverkocht; naam noch adres van de koper wist hij zich te herinneren. Hier loopt het spoor helaas dood; wij hebben deze tjotter niet kunnen terugvinden.

Aanvulling redactie

In 2003 ontvangt het Stamboek de aanmelding van de tjotter 'Jetje'. Dit blijkt dezelfde tjotter te zijn. In 1984 blijkt de heer Dubbeld de tjotter verkocht te hebben aan de heer J. Ahrend uit Leer (Dld). In 1999 wordt de tjotter door bemiddeling van Pier Piersma in Heeg verkocht aan W.G. Bakker in Lisse en wordt in 2003 weer voor opname in het Stamboek aangemeld.

2007

2007

2007: Foto's

2017

6 augustus 2017

6 augustus 2017: Foto's Regionale Friese Reünie

(Foto Lex van Roessel)
(Foto Lex van Roessel)
(Foto Lex van Roessel)
(Foto Lex van Roessel)
(Foto Lex van Roessel)
(Foto Lex van Roessel)

16 augustus 2017

16 augustus 2017: Reactie van Wilco Bakker (eigenaar 1999-2007)

Ik heb meerdere aanpassingen gedaan aan de tjotter 'Jonas', zoals het verlengen van de mast om het zeil meer hoogte te geven. Ik heb nieuwe zwaarden laten maken bij Piersma Heeg om de oude te vervangen. Deze waren oud en te klein om voldoende hoogte te krijgen. Ook heb ik nieuwe blokken laten maken met rvs beslag. Het oude zeilnummer geplaatst wat origineel bij dit schip hoort. De tjotter heeft veel zeil en is snel, kan vrij hoog aan de wind varen. Bij weinig wind komt de tjotter goed voorwaarts.
De vorige eigenaar (voor mij) heeft ook een trailer bij de tjotter gemaakt. Dit was erg handig, wij hebben met de 'Jonas' op verschillende plekken in Nederland gevaren. Op de Friese wateren en heeft een tijd op de Kager plassen gevaren en gelegen. Leuke boot. Bijzondere verschijning zeker op de Kager plassen. Ik heb het schip goed onderhouden en hoop dat de huidige eigenaar plezier heeft van de aanpassingen. 

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht