De Goede Verwachting

De Goede Verwachting

Uit de koopakte blijkt dat Gerrit Jans Barkmeijer en zijn vrouw Kunje Douwes Rijskamp onder Noordhorn op 11 mei 1839 drie bunder land hadden gekocht van landbouwer Popke Jans Venema voor een bedrag van 650 gulden. In Briltil is Gerrit Jans samen met zijn zoons Douwe, Berend en Ale opnieuw begonnen en binnen niet al te lange tijd werd het geheel omgetoverd tot een echte scheepswerf. Het was een tijd waarin je bij wijze van spreken, met een hamer en een beitel en de benodigde kennis van zaken, nog een schip kon bouwen. 
Alle Barkmeijer nam te samen met zijn broers Freerk en Klaas de werf te Briltil in 1902 over van hun vader Berend Barkmeijer die in 1904 overleed. In 1907 is de leiding van het bedrijf geheel in handen gekomen van Alle Barkmeijer. De scheepswerf werd omstreeks 1935 opgeheven.

'De Goede Verwachting' is in 1916 gebouwd als 'Nieuwe Zorg' op de werf van de Gebr. Barkmeijer in opdracht van P. Luchof uit Rinsumageest. 
Onder de vroegere namen 'Nieuwe Zorg' en 'Friso' voer het schip onder zeil of met de opduwer, voornamelijk met turf van Drenthe naar Minnertsga (Friesland) voor de bevoorrading van de eigen brandstofhandel, maar ook met zand en grint. Later voer men met de scharensliep rond in Friesland. De tjalk heeft in het laatst van de 60-er jaren als woonschip in Leeuwarden gelegen. Daarna is hij in 1977 weer in de vaart gebracht door de huidige schipper en heeft vervolgens aan vele nautische evenementen meegedaan in binnen en buitenland. Zoals in 1986 naar New York voor de viering van het 100 bestaan van het Vrijheidsbeeld, waarheen het met een dokschip is vervoerd. In 1987 ging ze voor een tocht naar het toen nog Oost en West Berlijn voor de viering van het 750 jarig bestaan. Verder vele Sails en andere nautische evenementen.

Eigenschappen

Plaquette nummer:1550 Zeil nummer:
Categorie:B Tekening nummer:
Type:Tjalk

Bouw

Bouwjaar:1916 Ontwerper:Alle Barkmeijer
Werf:Gebr. Barkmeijer Werf plaats:Briltil
Motor:Inbouw Motor type:Perkins 90pk
Materiaal romp:IJzer/staal Materiaal kajuit:Staal
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:19,75 m Breedte berghout:4,12 m
Diepgang:0,42 m Masthoogte water:16,75 m
Oppervlakte grootzeil:71,00 m2 Oppervlakte fok:26,00 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:97,00 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Register Varend Erfgoed Nederland

Registratie nummer:174 Registratie datum:01-03-2019
Geregistreerd als:Varend Monument®

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1916 – 1918 P. Luchof, Rinsumageest ( Nieuwe Zorg)
1918 – 1923 Wiebe Tichelaar, Buitenpost ( Nieuwe Zorg)
1923 – 1948 Jan Wouters de Roos, Minnertsga ( Friso)
1948 – 1958 Wouter J. de Roos, Minnertsga ( Friso)
1958 – 1961 Johannes de Vries, Sneek ( De Goede Verwachting)
1961 – 1974 Arie Jonker, Leeuwarden ( De Goede Verwachting)
1974 – 1977 F.N. Bongers, Goïngarijp ( De Goede Verwachting)
1977 – Nu (laatst bekend) J.H. Snijders en S. de Vries, Amsterdam ( De Goede Verwachting)

Geschiedenis

1916

29 juni 1916

29 juni 1916: Liggers Scheepsmetingsdienst: Details over het schip Nieuwe Zorg Meetnummer G1478N

1939

23 juni 1939

23 juni 1939: Scheepsmeetbrief Tjalkschip 'De Goede Verwachting' nummer G5245N - Teboekstelling 408 B Leeuw 1954

1943

1943

1943: Foto van de 'Friso'

Tjalk Friso in Minnertsga: Vlnr: Jan de Roos, Tetje Nammensma en hun zonen Wouter en Rintje. Met dank aan Ole Pfeiler.  (bron: http://minnertsgavroeger.nl/fotos-de-groot-en-de-roos/)
Tjalk Friso in Minnertsga: Vlnr: Jan de Roos, Tetje Nammensma en hun zonen Wouter en Rintje. Met dank aan Ole Pfeiler. (bron: http://minnertsgavroeger.nl/fotos-de-groot-en-de-roos/)

1977

1977

1977: In de Brouwersgracht in Amsterdam

2007

2007

2007: Op weg naar Stettin (Szczecin)

2013

2015

2019

9 januari 2019

9 januari 2019: Reactie van A. de Roos

Mijn vader Wouter de Roos is eigenaar geweest van de tjalk van 1948 tot april 1958. De tjalk 'Friso' is dus in onze familie geweest van 1923 tot 1958. Eerst van Jan Wouters de Roos en vanaf 1948 van Wouter J. de Roos. Verkocht voor ongeveer 5000 gulden. Niet bekend is aan wie.

20 februari 2019

20 februari 2019: Overzicht van de eigenaren met stukjes geschiedenis

1916 – 1918 P. Luchof, Rinsumageest ( Nieuwe Zorg) 

1918 – 1923 Wiebe Tichelaar, schipper te Buitenpost (Nieuwe Zorg) leent op 5 februari 1918 van de Mejuffrouw Niesien Barkmeijer, Mejuffrouw Jantje Barkmeijer, de Heer Klaas Barkmeijer te Zuidhorn en de Heer Alle Barkmeijer Scheepsbouwer te Briltil  een bedrag van 3000 guldens voor de aankoop van de tjalk Nieuwe Zorg en verkoopt het schip op 8 maart 1923 aan:

1923 – 1948 Jan Wouters de Roos, Schipper te Minnertsga ( Friso). Deze verkoopt het schip op 28 januari 1948 aan zijn zoon:

1948 – 1958 Wouter J. de Roos, Minnertsga ( Friso) zoon van vorige schipper. Deze verkoopt het schip op 2 juni 1958 aan:

1958 - 1961 Johannes de Vries, schipper te Sneek (De Goede Verwachting). Het schip wordt verkocht door zijn weduwe Hilletje Peereboom op 31 mei 1961 aan:

1961 – 1974 Arie Jonker schipper te Leeuwarden (De Goede Verwachting) ligplaats in het Noordvliet te Leeuwarden nu gedempt.

1974 – 1977 F.N. Bongers, Goingarijp  (De Goede Verwachting). Deze verkoopt het schip op 8 juli 1977 aan:

1977 – tot op heden Jan H. Snijders schipper en Steven de Vries, te Amsterdam (De Goede Verwachting), die het schip restaureren en weer onder zeil in de vaart brengen.

Op de werf in Vreeswijk
Op de werf in Vreeswijk

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht