Noordster ST56

Noordster ST56

Vanwege de bijzondere bouw, de jol is 'andersom gejoggeld' (met de netten mee), lijkt het uiteindelijk vrijwel zeker om de jol te gaan die in Stavoren bekend stond als de 'jol van Bleeker', met bovenstaande kenmerken. Voor zover bekend zijn er vroeger slechts een klein aantal jollen (3?) op deze manier gebouwd, waaronder de KH 44 (Kolhorn) en WON 17 van dhr. A. Loomeijer, overigens ook een Wildschut jol. Uit de visserijpapieren blijkt dat deze 'jol van Bleeker', de Noordster, op 11 maart 1913 gebouwd is (bij Wildschut), in opdracht van Popke B. Bleeker uit Staveren. De jol had visserijnummer ST56. Op 14 december 1920 is de jol in het visserijregister "doorgehaald naar Sneek, aldaar pleziervaartuig".

Foto uit Spiegel der Zeilvaart september 2010
Foto uit Spiegel der Zeilvaart september 2010

De werf 'De Vlijt' van de Gebr. Wildschut in Gaastmeer

De werf 'De Vlijt' van de Gebr. Wildschut in Gaastmeer bouwt de eerste jaren vooral eiken Staverse jolIen voor vissers in Workum, Hindeloopen, Molkwerum, Stavoren en Laaksum. Die gebruiken de jolIen in het voorjaar voor de vangst van haring en ansjovis en in het najaar voor de vangst van paling. De jollen die hij bouwt, krijgen een herkenbare eigen vormgeving, net ietsje anders dan de jollen uit Stavoren. Bovendien schakelt Wildschut in 1904 over op de ijzerbouw. OpvalIend is, dat hij gedurende de periode van ijzerbouw ook nog houten jolIen blijft bouwen. Bijzonder, want houtbouw en ijzerbouw stelIen heel verschillende eisen aan het vakmanschap van de scheepsbouwers en de uitrusting van de werf.

Eigenschappen

Plaquette nummer:108 Zeil nummer:
Categorie:B Tekening nummer:
Type:Staverse jol

Bouw

Bouwjaar:1913 Ontwerper:Wildschut
Werf:Gebr. Wildschut Werf plaats:Gaastmeer
Motor:Inbouw Motor type:
Materiaal romp:Staal Materiaal kajuit:Staal
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:6,80 m Breedte berghout:3,00 m
Diepgang:0,90 m Masthoogte water:10,55 m
Oppervlakte grootzeil:0,00 m2 Oppervlakte fok:0,00 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:0,00 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Register Varend Erfgoed Nederland

Registratie nummer:3182 Registratie datum:14-06-2017
Geregistreerd als:Varend Monument®

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1913-03-11 – 1920 P.B. Bleeker, Staveren ( Noordster ST56)
1968 – 1973 H. van Dijkhuizen, Dordrecht ( Stoffel)
1973 – 1983 Fr.J. van Ooyen, Wateringen
1983 – 2005 H. Schaafsma, Noord Bergum ( Stoffel)
2005 – Nu (laatst bekend) R. Rienstra, Tirns ( Noordster ST56)

Geschiedenis

1913

1913

1913: Bouw van de Staverse jol bij Wildschut in Gaastmeer

Uit de visserijpapieren blijkt dat deze 'jol van Bleeker', de Noordster, op 11 maart 1913 gebouwd is (bij Wildschut), in opdracht van Popke B. Bleeker uit Staveren. De jol had visserijnummer ST56. Op 14 december 1920 is de jol in het visserijregister "doorgehaald naar Sneek, aldaar pleziervaartuig".

1968

1968

1968: In 1968 is de jol door dhr. H. van Dijkhuizen uit Dordrecht gekocht

In 1968 is de jol door dhr. H. van Dijkhuizen te Dordrecht gekocht van "iemand uit Delft". ("Het was iemand uit Delft die in 1968 een Amulet (nieuw) heeft laten bouwen bij Jonker en Paans in Dordrecht"). De jol was verwaarloosd, scheepsbouwer Van Dijkuizen heeft een aantal zaken aangepast (dak van de kajuit, de tuigage, enz.), de betimmering vernieuwd en de jol 'Stoffel' genoemd.

2005

2005

2005: In 2005 is de Staverse jol Stoffel gekocht door de Fam. Rienstra te Tirns (FrI)

In 2005 is de Staverse jol Stoffel gekocht door de Fam. Rienstra te Tirns (FrI). Nieuwsgierig geworden naar de historie van deze jol hebben ze gedurende de winter van 2005-2006 bij diverse mensen navraag gedaan en zijn diverse bronnen geraadpleegd, waaronder de vorige eigenaren, dhr. M. Seffinga van het Fries Scheepvaartmuseum, het Stamboek van de SSRP en met name dhr. J. Visser, jollenkenner uit Stavoren. Tevens is de jol door Piet Blaauw uit Stavoren vakkundig gerestaureerd.

2007

2007

2007: Foto onder zeil in 2007

2010

2010

2010: Restauratie

Uitgebreid verhaal in de Spiegel der Zeilvaart naar aanleiding van grootscheeps onderhoud

In de Spiegel der Zeilvaart van september 2010 lezen we het volgende:

Na een aantal jaren met veel plezier in de jol te hebben gevaren hebben we besloten dat we dit scheepje graag de komende jaren willen houden. We vinden het een mooie authentieke, bijzondere jol met een verhaal, de omvang, ruimte en eigenschappen passen ons goed. Onderweg dromen we nog wel eens van een aantal kleine aanpassingen ... iets meer comfort, misschien zelfs een wat authentiekere betimmering. Enfin, dat moet allemaal later maar eens.
In het najaar 2009 besluiten we om de jol te laten stralen. Dat is het begin van een uitgebreide restauratie. 

Lees het hele verhaal met daarin het uiteindelijke resultaat in de Spiegel van 2010 nummer 7.

pdf SdZ september 2010 nr07 - Historie en Restauratie ST56

Heeft u meer informatie?

Mochten er mensen zijn die meer informatie hebben over deze Staverse jol, dan houden wij ons van harte aanbevolen. Annelys Bootsma/Rudy Rienstra, Tsjerkepaed 3, 8632 WH Tirns, 0515-569836, mail: rudyrienstra@hetnet.nl.
Of vul het formulier hieronder even in.

2017

juni 2017

juni 2017: Foto's

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht