Pieter Paniek

Pieter Paniek Niet actief

Dit schip heeft een plaquette van de SSRP aan boord van een eerdere inschrijving, maar staat nu "geregistreerd" in Categorie X in het Stamboek en wordt dus gekenmerkt als 'Inactief'. Schip en eigenaar zijn op dit moment NIET "actief" aangesloten bij de SSRP als Behoudsorganisatie. De huidige eigenaar is (nog) niet in onze administratie opgenomen. Deelname aan Evenementen waarbij de eis wordt gesteld, dat het schip en de eigenaar zijn aangesloten bij dezelfde Behoudsorganisatie als onderdeel van de FVEN, is vanuit de SSRP daarom NIET mogelijk.

Dit betekent dat het schip nog onderdeel is van de Aanmeldingsprocedure (her-inschrijving) of, en dat geldt voor de meeste schepen, de eigenaar heeft het schip niet her-aangemeld en betaalt dus ook geen jaarlijkse bijdrage aan de SSRP voor Inschrijving in het Stamboek. Eventueel vermelde gegevens van schip en oud-eigenaren dateren meestal uit de periode van eerdere 'actieve' Inschrijvingen en zijn waarschijnlijk niet volledig en mogelijk niet correct. Voor dit schip kan, omdat het niet aantoonbaar voldoet aan de Criteria van de SSRP, geen Meetbrief door de KNWV worden afgegeven.
Vanwege de doelstelling van de SSRP om alle historie van de in het Stamboek opgenomen schepen vast te leggen, worden in de Schepenlijst wel de in het stamboekarchief beschikbare gegevens van dit ooit geregistreerde schip en summiere gegevens van de (oud-)eigenaren getoond.
Heeft u informatie over dit schip of bent u eigenaar en wilt u het graag weer 'activeren'? Laat het ons weten!

N.V. Scheepswerf Gebroeders van der Werf, Deest heeft vanaf ca.1920 tot in de jaren zestig bestaan, mogelijk nog later. Ze bouwden stalen schepen voor Rijn- en kustvaart. Eigenaar R.O. van der Werf heeft in 1968, drie 10.75m schokkers op stapel gezet, getekend door Ir. H. Vreedenburgh, De 'Candelaer', 'Pieter Paniek' en zijn eigen 'Vrouwe Elisabeth'. In de vijftiger jaren van de vorige eeuw ontwierp Ir. H. Vreedenburgh het stalen jacht 'Albatros'. Deze schokker had een lengte over stevens van 9,84 m. Het ontwerp bleek een mijlpaal in de ontwerpgeschiedenis van de Nederlandse platbodemschepen. De 10,75 meter schokker is in grote lijnen een 10 procents vergroting van de 9,84 m. Albatros. De eerste 10,75 meter schokker, de 'Wega', is gebouwd in 1966 en werd gebouwd bij Boxce in Ter Aar.

Het vergroten van een schip tendeert naar een vergroting van de stabiliteit, Dat wordt veroorzaakt doordat het zeiloppervlak (een factor in het hellend moment) wordt uitgedrukt in de tweede macht, namelijk oppervlak in vierkante meters, terwijl de romp (een factor in het oprichtend moment) wordt uitgedrukt in de derde macht, namelijk inhoud in kubieke meters. De eerste 10,75 m. schokkers hadden dezelfde gebogen grootspantvorm als de Albatros. Later tekende Vreedenburgh ook een versie met een knikspantvorm. De 10,75m. schokker is, meer nog dan de kleinere 9,84, een schip voor ruim water.

N.V. Scheepswerf Gebroeders van der Werf, Deest
N.V. Scheepswerf Gebroeders van der Werf, Deest

Eigenschappen

Plaquette nummer:625 Zeil nummer: VC146
Categorie:X Tekening nummer:
Type:Schokker

Bouw

Bouwjaar:1968 Ontwerper:H. Vreedenburgh
Werf:Gebr. Van der Werf Werf plaats:Deest
Motor:Inbouw Motor type:
Materiaal romp:Staal Materiaal kajuit:Staal
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:10,75 m Breedte berghout:3,50 m
Diepgang:0,70 m Masthoogte water:12,50 m
Oppervlakte grootzeil:0,00 m2 Oppervlakte fok:0,00 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:0,00 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1968 – onbekend D. van Ballegooijen , Amersfoort/Brussel ( Pieter Paniek)

Geschiedenis

1968

1968

1968: Inschrijving Stamboek in 1968

1980

januari 1980

januari 1980: Spiegel der Zeilvaart omslagfoto 1980 nummer 1

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht