Meetbrieven

Wedstrijdzeilen en Meetbrieven

Voor het zeilen van wedstrijden is een Meetbrief vereist. Daarvoor dient het schip 'Actief' in het Stamboek te zijn ingeschreven. Dat houdt dat het schip voldoet aan de Criteria van de SSRP en de SSRP-plaquette aan boord heeft. De eigenaar betaalt daarvoor de Jaarlijkse bijdrage voor Inschrijving in het Stamboek.

Wedstrijdzeilen en TCF (Tijd Correctie Factor)

Op grond van de door het Watersportverbond gehanteerde regels voor het wedstrijdzeilen dienen alle deelnemende jachten aan wedstrijden te zijn voorzien van een geldige meetbrief. Op basis van deze meetbrief wordt onder meer de TCVF vastgesteld. Door diverse verenigingen is de laatste jaren niet strikt gecontroleerd op de geldigheid van de meetbrief
Om enerzijds aan de regels van het Watersportverbond te voldoen en anderzijds om latere discussie over de geldigheid van de klassering te voorkomen, brengen de meeste wedstrijdcommissies u onder de aandacht dat u voorafgaande aan de wedstrijden een geldige meet brief moet kunnen overleggen. Hierop zal dan ook worden gecontroleerd. De wedstrijdorganisatie verwacht dat uw jacht tijdens de wedstrijden voldoet aan de eisen conform de meetbrief
Indien u geen of geen geldige meetbrief (meer) heeft dan wel indien uw schip niet (meer) voldoet aan de normen in de meetbrief blijft u overigens gewoon bij wedstrijden welkom. De gezeilde tijd van het jacht zal dan echter worden berekend op basis van de hoogste TCF van de deelnemers in de te varen klasse.

Meetbrief uitsluitend voor 'actief' ingeschreven schepen in het Stamboek

U dient er wel rekening mee te houden dat het schip 'actief' in het Stamboek moet zijn ingeschreven voor de aanvraag in behandeling wordt genomen. Van 'niet actieve' schepen in het Stamboek kennen de eigenaar niet en/of hebben geen contact met hem/haar. Er wordt ook geen jaarlijkse bijdrage aan de SSRP voor Inschrijving in het Stamboek betaald. Eventueel vermelde gegevens van schip en eigenaar dateren uit de periode van een eerdere Inschrijving en zijn waarschijnlijk niet volledig en mogelijk niet correct. Het schip voldoet niet aantoonbaar aan de Criteria van de SSRP.

Aanvragen Meetbrief na Inschrijving in Stamboek

De Ronde en Platbodemjachten varen wedstrijden onder een tijd-voor-tijd factor (TCF of ook wel TVF genoemd). Om deze factor te berekenen moet de boot gemeten worden. Enkele klassen moeten zelfs gewogen worden. Om een factor voor uw boot te krijgen kunt u uw boot ter meting aanbieden. U kunt alle informatie over Meetbrieven vinden op de website van het Watersportverbond.

www.watersportverbond.nl

De jachten worden vanaf 1965 naar type en grootte in klassen ingedeeld

De lengte van de waterlijn is bepalend voor de indeling.

Type 15,51m
en
meer
11,01 m
t/m
15,50 m
8,51 m
t/m
11,00 m
6,26 m
t/m
8,50 m
4,71
t/m
6,25 m
4,70
en
kleiner
Ronde Jachten * RA RB RC RD RE
Schouwen, Grundels e.d. * * GB GC GD GE
Tjalken T TA TB TC * *
Vissersvaartuigen V VA VB VC VD VE
Hoogaarsen H HA HB HC * *
Zeeschouwen * * ZB ZC ZD *
Staverse Jollen * * * JC JD *
Klippers K KA * * * *
  • In de klasse Ronde jachten worden Boeiers, Friese jachten en Tjotters opgenomen.
  • In de klassen Schouwen, Grundels en dergelijke worden opgenomen die jachten, die blijkens hun bouw en door hun korte, brede zijzwaarden, kennelijk voor de binnenwateren zijn bestemd en niet in één der andere klassen thuis behoren (zoals zeeschouwen).
  • In de klassen Tjalken en Klippers worden opgenomen die typen jachten, die oorspronkelijk voor de vrachtvaart waren bestemd.
  • In de klasse Zeeschouwen worden opgenomen alle zeeschouwen en soortgelijke jachten, zoals Tholense Schouwen.
  • In de klasse Vissersvaartuigen worden opgenomen alle andere jachten van de typen die oorspronkelijk bestemd waren voor de visserij op de Zuiderzee en de Zeeuwse stromen met lange, smalle zwaarden. Zeeuwse schouwen behoren in deze klasse.
  • De Hoogaarsen vormen een aparte klasse.
  • In geval van twijfel in welke klasse een jacht behoort te worden opgenomen, beslist het bestuur van het Watersportverbond.

Bron: Rond- en Platbodem Klassenorganisatie

Aantal afkortingen met betrekking tot de meting van romp en tuigage

Een meting is eigenlijk een controle en garandeert een eerlijke strijd op het water. De meting wordt namens het Watersportverbond verricht door erkende meters. De meter controleert of de boot voldoet aan de klassenvoorschriften en gebouwd is volgens de tekeningen. Daarna is het de plicht van de zeiler ervoor te zorgen dat zijn boot blijft voldoen aan de klassenvoorschriften. In de Criteria voor de Ronde en Platbodemjachten staat onderstaande lijst uitputtend beschreven en wordt overal waar nodig de afkorting gerelateerd aan de eisen die worden gesteld aan de diverse scheepstypes.

LOA Lengte Over Alles, de lengte van de romp over de stevens.
LOB Bij schouwen: LOA zonder achtersteven en valse voorsteven of steven klos.
LWL Lengte Waterlijn, de lengte van de waterlijn zonder de stevens = LOA - OA - OV.
CWL De (Constructie) LWL volgens het ontwerp-lijnenplan.
AL De entreehoek van de waterlijn, gemeten op CWL.
L Lengte, de lengte van de waterlijn over de stevens.
LE Effectieve waterlijnlengte.
LR Lengte Romp zonder stevens / berghouten, gemeten uit de snijpunten onderkant berghout en stevens.
BWL Breedte Waterlijn, gemeten op ~ LWL uit het vooreinde van de waterlijn (LWL).
BW Grootste breedte op waterlijn.
OV Overhang Voor, de horizontale afstand tussen het voorste meetpunt LOA en het voorste meetpunt LWL.
OA Overhang Achter, de horizontale afstand tussen het achterste meetpunt LOA en het achterste meetpunt LWL.
VBV Vrijboord voor, gemeten tussen het wateroppervlak en het snijpunt romp,voorsteven en onderkant berghout. Het gemiddelde van stuurboord en bakboord.
VBA Vrijboord achter, gemeten tussen het wateroppervlak en het snijpunt romp, achtersteven en onderkant berghout. Het gemiddelde van stuurboord en bakboord.
CW Factor waterverplaatsing.
DC Berekende waterverplaatsing in water met een s.g. van 1,000 t/m3.
D Waterverplaatsing in water met een s.g. van 1,000 t/m3.
TC De grootste rompdiepgang, (zonder aanhangsels) (in de criteria heet dit T en in de klassenvoorschriften TC).
SLG Slankheidsgraad.
D1 Diepgang voorschip, genomen van buitenkant huid tot het waterlijnvlak op 1/4 BWL uit hartlijn en 1/3 LWL uit het vooreinde van de waterlijn (LWL).
D2 Diepgang achterschip, genomen van buitenkant huid tot het waterlijnvlak op 1/4 BWL uit hartlijn en 2/3 LWL uit het vooreinde van de waterlijn (LWL).
Am Grootspant oppervlak, oppervlak van de grootste spantdoorsnede onder de waterlijn.
Awv Oppervlak van de van de waterlijn voor 1/2 LWL.
J De lengte van de loodlijn uit het snijvlak van het voorstag met de steven of botteloef op de voorkant van de mast.
IZ De waarde van de hoogte van de mast vanaf de hommer c.q. vanaf het aangrijpingspunt van het voorstag op de mast naar beneden tot ongeveer de bovenkant van de mastbank.
GBL De lengte van het bovenlijk van het grootzeil.
GOL De lengte van het onderlijk van het grootzeil.
GPB De pijlronding boven de lijn GBL.
GOZ Gemeten zeiloppervlak.
Grootspant De spantdoorsnede met het grootste oppervlak onder de CWL.
Terug naar vorige pagina