Een heel Jubileumweekend Foar De Wyn in Lemmer - Het verslag

SSRP 60 jaar Behoud(t) het Goede en Zevenwolden 150 jier Foar de Wyn

Met de slogans “Behoud(t) het Goede” van de SSRP en “150 jaar Foar de Wyn” van de Zevenwolden vierden de Vereniging en de Stichting van 19 tm 21 juni gezamenlijk hun Jubileumweekend in Lemmer. Het is natuurlijk het hele jaar feest en er gebeurt dit jaar nog van alles, maar Lemmer was zaterdag 20 juni toch even het centrum van de wereld. De aanwezigheid van de Beschermvrouwe van de SSRP, HKH Prinses Beatrix, maakte het feest compleet. En een feest werd het!

Foto's

Er zijn tijdens het Jubileumweekend heel veel foto's gemaakt. Vooraf hebben we de afspraak gemaakt om de foto's van de fotografen van SSRP en De Zevenwolden 'te delen'. Daarnaast hebben een aantal deelnemers hun foto's ter beschikking gesteld. Daarom kunnen we u ook diverse fotoalbums aanbieden met opnames vanaf volgschepen, deelnemende schepen en vanaf diverse posities vanaf de kant. Aan het eind van het verslag kunt deze vinden en bekijken. Frans Stam van de Vollenhovense bol 'Vrouwe Ayn' heeft het hele evenement gefilmd en heeft ons deze film ook aangeboden.

De film van de Jubileumreünie in Lemmer, gemaakt door Frans Stam

 


De bij dit verslag geplaatste foto's zijn gemaakt door Jan Eissens, Hielke Roelevink en Wim de Bruijn, tenzij anders bij de foto vermeld.

Een feestelijk programma

Het hoogtepunt van het feestelijk programma op zaterdag bestond uit drie onderdelen, die exact op elkaar aan moesten sluiten. Eerst ’s morgens de Vlootschouw door het centrum van Lemmer, daarna de ruim 100 schepen geordend door de sluis en daarna het Admiraalzeilen in de baai voor Lemmer op het IJsselmeer. De sluis was in het programma het kritische punt met zes schuttingen van de schepen na de Vlootschouw. De organisatie was al maanden van te voren aan het rekenen geslagen of het programma haalbaar was. Dat bleek te kunnen, als alle deelnemers zich gedisciplineerd aan de afspraken hielden. En dat dezen ze!

Lemmer 1965 (foto Theo Kampa)
Lemmer 1965 (foto Theo Kampa)

De voorbereiding

De voorbereiding voor het hele evenement nam ongeveer anderhalf jaar in beslag. Het idee kwam voort uit de viering van het 100-jarig bestaan van WsV Zevenwolden in 1965, waaraan de SSRP heeft deelgenomen. In het schippershandboek doet Wim de Bruijn daar verslag van. Nadat de eerste contacten waren gelegd, begon halverwege 2014 een hele serie overleggen tussen beide organisaties. De SSRP stuurde direct een uitnodiging naar haar Beschermvrouwe. Een week of vier voor het Jubileum werd definitief bekend dat Prinses Beatrix kwam. Na het uitsturen van het persbericht, waarin dit werd bekendgemaakt, werd nog een tandje bijgeschakeld. Dinsdagavond voor het Jubileumweekend werd in een grote vergadering van SSRP en Zevenwolden vastgesteld dat alles in de steigers stond en dat het aftellen kon gaan beginnen. 

Persbericht

RVD, nr. 194 (26 mei 2015)
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden woont zaterdag 20 juni de jubileumreünie bij van de Stichting Stamboek Ronde & Platbodemjachten (SSRP). De Stichting, opgericht in 1955, zet zich in voor het behoud van dit type historische schepen. De jubileumreünie (60 jaar) wordt gevierd in Lemmer met Watersportvereniging “De Zevenwolden”, die dit jaar 150 jaar bestaat. De Prinses zal een vlootschouw afnemen in Lemmer en aansluitend is er admiraalzeilen op het IJsselmeer.

De puntjes op de i

Woensdag werden de tassen "Goodie bags" voor de deelnemers ingepakt en de laatste Nieuwsbrieven verstuurd. De WsV Zevenwolden heeft een mooi, goed geoutilleerd clubgebouw, met uitstekende verbindingen naar buiten, waarin alles klaar kon worden gemaakt. Donderdag werden de diverse sponsors en leveranciers bezocht om te controleren of alle afspraken waren nagekomen.

De weersverwachting

Woensdagavond tijdens de clubwedstrijden, kwam Piet Paulusma op uitnodiging langs, om de plannen van de weergoden voor het komende weekend te voorspellen. Een hele toer omdat de verwachtingen helaas niet hoog gespannen waren. Maar achteraf bleek dat ook deze goden ons goedgezind zijn geweest.


 

De start

WsV Zevenwolden had in Lemmer ruim 100 vrijwilligers op de been om het programma 3 dagen lang in goede banen te leiden. Vrijdagmiddag druppelden de schepen aan beide kanten van het centrum van Lemmer binnen en namen de vooraf vastgelegde ligplaats in. Eind vrijdagavond waren alle deelnemers binnen in het centrum en lagen de ‘De Groene Draeck’ en het Friese Statenjacht ‘Friso’ in afwachting wat er zaterdag ging gebeuren, bij het clubgebouw van de Zevenwolden aan de kade. 

De deelnemende SSRP-schepen kunt u in onze schepenlijst terugvinden.

's Avonds om 8 uur openden de beide voorzitters, Maarten van Hezik van de SSRP en Andries Scheffer van WsV Zevenwolden het Jubileumfeest in de hal van de familie Sterk, met daarachter een grote feesttent aan de Oude Binnenhaven. Hal een tent waren gevuld met een grote groep Ronde en Platbodemzeilers, gebroederlijk gemengd met de leden van De Zevenwolden, veelal zeilers van scherpe jachten, genietend van een kop koffie met een bijzonder gebakje. Bijzonder aardig was het om te zien dat zeilers onder elkaar eigenlijk één grote familie zijn. De SSRP bood De Zevenwolden haar speciale Jubileumwimpel aan, die vanaf nu elk jaar tijdens Lemmer Ahoy uitgereikt gaat worden. Ook was er de nodige aandacht voor de Lemsteraak 'De Onrust' die in 2015 100 jaar is geworden. De Boeier 'Thomas' werd in het zonnetje gezet omdat ze er in 1965 ook bij was. Tenslotte werd ook de familie Sterk bedankt voor het beschikbaar stellen van de nodige faciliteiten in het centrum van Lemmer.

De rest van het openingsprogramma werd ingevuld door de regisseurs van de Vlootschouw en het Admiraalzeilen, die met prachtige presentaties hun plannen uitlegden. Dat dit op een heldere en begrijpelijke manier is gebeurd, bleek een dag later!
Helaas viel een optreden van het Shantykoor op het Lemster skûtsje in de Oude Binnenhaven letterlijk in het water en moest worden verplaatst naar de grote tent.


 

Het Feest op het water

Zaterdag was de grote dag. Om 8 uur vertrokken alle deelnemers aan de Vlootschouw vanaf hun ligplaatsen naar een “opstelplaats” even voorbij het clubgebouw aan het 'Schapenweitje' om zich voor te bereiden op hun optreden. De gemeente had daar voorzieningen getroffen om het formeren van de eskaders aan de wal te vergemakkelijken. 

Een prachtig gezicht vanuit de tuin (Foto Frans Jorna)
Een prachtig gezicht vanuit de tuin (Foto Frans Jorna)

Onze Beschermvrouwe HKH Prinses Beatrix

Even voor tien arriveerde HKH Prinses Beatrix bij het clubgebouw en werd door een kleine delegatie van de beide organiserende organisaties ontvangen. Na een kop koffie met het bijzondere Lemster gebakje en een paar hartelijke welkomstwoorden van beide voorzitters, begaf het gezelschap zich naar de schepen. Het weer liet zich gelukkig van haar beste kant zien. 

De Prinses zette zich aan het roer van haar prachtige ‘De Groene Draeck’ en stuurde het schip van wal, gevolgd door de ‘Friso’, de 'Le6 Lemster Liefde' en de kotter 'Zevenwolden''. De tocht van het clubgebouw naar de ligplaats in het centrum werd begeleid door veel toeschouwers op de wal. Eenmaal aangekomen op haar ligplaats, werd de Prinses verwelkomd door de vele toeschouwers rond het Dok. 

Genodigden op het volgschip, de Statenboeier 'Friso' (foto Klaas Smit, Friese Tjottervloot)
Genodigden op het volgschip, de Statenboeier 'Friso' (foto Klaas Smit, Friese Tjottervloot)

De Vlootschouw

Om elf uur voer de 100-jarige Lemsteraak ‘De Onrust’ (ook bekend van de WH de Vosprijs) als aanvoerder van het lange eskader schepen voor ‘De Groene Draeck’ langs. Daarna volgde de rest in één lange sliert van diverse Ronde en Platbodemjachten en scherpe jachten, zo nu en dan even opgehouden door het noodzakelijk sluiten van de bruggen. De bemanningen van de schepen, vaak gestoken in passende kledij, groetten Admiraal Prinses Beatrix. Een fraai gezicht! Onder de deelnemers waren er natuurlijk ook een paar die erg in het oog sprongen: een kleine authentieke Friese boeren melkschouw, die later ook de originaliteitsprijs won, de tjotters van de Friese tjottervloot, voortbewogen met de vaarboom en een kinder-eskader van de Zevenwolden in hun Optimisten en andere kleine jeugdzeilboten. Prinses Beatrix begroette ze allemaal even hartelijk. Op de achtergrond werd vanaf de kotter 'Zevenwolden' deskundig commentaar geleverd over de passerende schepen. Plezierig voor het talrijke publiek wat langs de kades stond.


 

De Sluis

Na het laatste schip maakte ‘De Groene Draeck’ los en ging gevolgd door een paar begeleidende schepen richting de sluis. Eerder waren er al drie groepen schepen door de sluis naar het IJsselmeer geschut en zij vormden de vierde schutting. In de Oude Binnenhaven lagen de schepen voor de vijfde en zesde schutting even ‘geparkeerd’ en door de veelheid aan schepen en de vele toeschouwers op de wal, was het een indrukwekkend moment in het programma. Weer uitgeschut voer Prinses Beatrix haar schip naar boeien, die voor het Admiraalschip in de baai waren neergelegd. 


 

Het Admiraalzeilen

Aan de andere kant van de baai vormden zich langzaam de eskaders voor het Admiraalzeilen. Onder regie van de regisseur die het vaarplan tot in detail had uitgewerkt, voeren alle eskaders vervolgens voor de Admiraal langs om haar de groet met de gestreken fok te brengen. Voor de scherpe jachten van De Zevenwolden was dit een manoeuvre, die ze nog niet eerder hadden uitgevoerd. Maar ze brachten het er prima vanaf. Dat gold ook voor het eskader jeugdzeilers in hun kleine bootjes, die weken op dit onderdeel hadden geoefend. De meeste Ronde en Platbodemzeilers hadden het natuurlijk al eerder gedaan, maar ook bij hen kon je zien, dat goed in formatie varen, de nodige discipline en bootbeheersing vereist. Het een prachtig gezicht vanaf het water en voor de toeschouwers op de wal, geholpen door het onverwacht prachtige weer.

De jury
De jury

 

Feestavond

De dag werd afgesloten met de prijsuitreiking voor Vlootschouw en Admiraalzeilen, gevolgd door het feestelijk diner en aansluitend de feestavond. Het bleef tot in de late uurtjes nog gezellig.


 

De Jubileum Bokkingrace

Zondag begon met regen. Het palaver voor de wedstrijd, dit keer en speciale versie Bokking race die De Zevenwolden elk jaar organiseert, werd bijgewoond door de schippers, gekleed in dikke zeilpakken. Alle deelnemende schepen, rond, plat en scherp, zeilden dezelfde baan. De kleinere schepen konden een paar stukken afsnijden. Een bijzonder gezicht de diverse schepen door elkaar te zien starten, zeilen en finishen. Ook voor de deelnemers zelf. Maar het liep allemaal goed en naarmate de wedstrijd vorderde, klaarde het weer ook op.


 

Lemmer op zaterdag en zondag

Tijdens het evenement was er door de organisatie niet alleen aan de schepen en de bemanningen gedacht. Ook aan de vele bezoekers op de wal was gedacht. De meest schepen hadden het eigen programma ’s middags in de baai. En wie daarnaar niet wilde kijken kon terecht bij de vele maritieme kramen in het centrum langs het water, waar ook diverse oude ambachten werden gedemonstreerd. Zondag na de wedstrijd stond het centrum in het teken van het Straat Festival, waarbij vele bandjes en artiesten de toeschouwers vermaakten voor een decor van prachtig onderhouden en gepavoiseerde Varend Erfgoed. Het Varend Erfgoed, waarop de eigenaren zelf zo zuinig en trots zijn, maar waarbij je ook kan zien dat er heel veel belangstelling voor is van vele geïnteresseerde bezoekers. 


 

De Prijswinnaars en de Afsluiting

Zaterdagmiddag werden na het Admiraalzeilen toen alle schepen teruggekeerd waren van het water de prijzen voor Vlootschouw en Admiraalzeilen uitgereikt. Zondagmiddag na de wedstrijd werden de diverse winnaars gehuldigd. De conclusie kon toen ook worden getrokken dat het hele van te voren gemaakte plan klopte als een bus. Dus konden beide voorzitters met een heel goed gevoel het jubileumweekend afsluiten in een volle tent. Er was geen wanklank gevallen en de organisatie werd bedolven onder de complimenten. Het Jubileum weekend van de SSRP en De Zevenwolden was ten einde! 

Alle regisseurs en prijswinnaars op een rij

Voorzitter Andries Scheffers van Zevenwolden en Marion Levasier van de SSRP sluiten af
Voorzitter Andries Scheffers van Zevenwolden en Marion Levasier van de SSRP sluiten af
Rita Eissens (SSRP) en Lies van der Bles (Zevenwolden), slapeloze nachten in de voorbereiding .........
Rita Eissens (SSRP) en Lies van der Bles (Zevenwolden), slapeloze nachten in de voorbereiding .........

 

De fotoalbums

Er zijn tijdens het Jubileumweekend heel veel foto's gemaakt. Vooraf hebben we de afspraak gemaakt om de foto's van de fotografen van SSRP en De Zevenwolden 'te delen'. Daarom kunnen we u ook diverse fotoalbums aanbieden van Jan Eissens (SSRP), Hielke Roelevink en Henk & Janny Berg (De Zevenwolden). Maar daarnaast hebben ook nog een aantal andere aanwezigen hun foto's voor publicatie aangeboden: Marc Elvery, Wim de Bruijn, Johannes Wassenaar, Klaas Smit, Rita Eissens, Frans Jorna en Harro Schuringa.
Kijk en Geniet nog eens na!


 

De film van Frans Stam

Frans Stam (Vollenhovense bol 'Vrouwe Ayn') heeft bijna van elk onderdeel van het programma filmbeelden gemaakt. Deze film kunt u bovenaan deze pagina bekijken!

Op de film moet u nog even wachten ....
Op de film moet u nog even wachten ....

Film Peter de Jong, gefilmd vanaf de Lemsteraak 'Martina Maria' (en een stukje vanaf de wal)

Lemmer - SSRP 60 jaar - Martina Maria

Lemmer - SSRP 60 jaar - Martina Maria

 

Spiegel der Zeilvaart juli-augustus 2015 nummer 6 - 60-Jarig Jubileum met koninklijk tintje

Lemmer was op zaterdag 20 juni even het centrum van Nederland. De Stichting Stamboek Ronde ;en Platbodemjachten vierde er samen met de plaatselijke Watersportvereniging Zevenwolden een jubileumweekend. De aanwezigheid van de Beschermvrouwe van de SSRP op 'De Groene Draeck' maakte het feest compleet. In de voorbereiding op het Jubileumweekend is er door de Jubileumcommissie van de SSRP, het secretariaat, Stamboekbeheer, havenmeesters en regisseurs veel werk verzet. Maar ter plaatse in Lemmer moest ook heel veel worden geregeld; het halve dorp was voor het jubileum weekend afgezet. De bruggen moesten ongelooflijk lang open staan. De sluismeester draaide overuren. Teveel om op te noemen. Het meeste werk werd in Lemmer gedaan door de vele, goed in Lemmer bekende vrijwilligers van De Zevenwolden, geassisteerd door de vrijwilligers van de SSRP. Dat maakte dat de jubilerende Stichting en Vereniging op een bijzonder geslaagd feest kunnen terugkijken en Lemmer even het centrum van Nederland was.
Geïnteresseerd in Ronde en Platbodemjachten en Klassieke Schepen? Lees de Spiegel der Zeilvaart!


 

De reacties

Zaterdag vielen alle puzzelstukjes exact op hun plaats. Alles wat van te voren op papier was uitgedacht, bleek in de praktijk ook echt tot uitvoering te kunnen worden gebracht. Dat alles door het uitgekiende plan, de voorbereidingen, de discipline van de deelnemers aan Vlootschouw en Admiraalzeilen en alle begeleiders daar om heen. We hebben na afloop veel complimenten in ontvangst mogen nemen en een oudere inwoonster van Lemmer gaf aan dat ze zo’n feest nog nooit in Lemmer had meegemaakt en dat dit toch wel veel mooier was dan de jaarlijkse Lemster kermis. Volgens insiders wil dat echt wat zeggen!

De media en de beelden

Was ons nog rest zijn de honderden foto's die er tijdens het weekend zijn geschoten. Veel van deze foto's zijn in albums aan dit verslag toegevoegd. Er is van het hele evenement ook een filmverslag gemaakt. Na montage komt dit later dit jaar ook voor iedereen beschikbaar.

Veel media in Nederland hebben aandacht besteed aan het spektakel.

http://lemsternijs.nl/

http://www.ad.nl/

http://www.omropfryslan.nl/nieuws

http://www.omropfryslan.nl/utstjoering (vanaf ongeveer 2:30 min)

 

Weekblad Privé: Beatrix het liefst zelf aan het roer


 

De vrijwilligers

In de voorbereiding op het Jubileumweekend is er door de Jubileumcommissie van de SSRP, het secretariaat, Stamboekbeheer, havenmeesters en regisseurs veel werk verzet. Maar ter plaatse in Lemmer moest er ook heel veel worden geregeld. Het hele centrum van Lemmer was voor ons afgezet. De bruggen moesten ongelooflijk lang open staan. De sluismeester draaide overuren. Teveel om op te noemen. Het meeste werk werd in Lemmer gedaan door de vele, goed in Lemmer bekende vrijwilligers van De Zevenwolden, geassisteerd door de vrijwilligers van de SSRP.

Oanhang en Kopstik, de duidelijk herkenbare vrijwilligers, die bergen werk hebben verzet voor u!
Oanhang en Kopstik, de duidelijk herkenbare vrijwilligers, die bergen werk hebben verzet voor u!

WsV De Zevenwolden bedankt!

We hopen dat alle Stamboek-schepen in 2015 onze “Jubel”-wimpel met gepaste trots aan de mast zullen voeren!


 

Vanaf 19 juni 2015 is in de wikselseal de expositie "SSRP 60 jaar" en "150 jaar watersportvereniging De Zevenwolden" te zien

Welkom bij museum Lemmer c.q. oudheidkamer “Lemster Fiifgea”. De Stichting Oudheidkamer “Lemster Fiifgea” te Lemmer, opgericht in 1967, is gehuisvest in het oude gemeentehuis (Rijksmonument) van de voormalige gemeente Lemsterland.

Naast de permanente collectie,worden er wisselende tentoonstellingen georganiseerd in de “Wikselseal”.


 

Dank aan onze sponsors


Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van onze partner iWink, een full-service web-bureau in Groningen.

www.northshore-holland.nl

Van der Post Assurantiekantoor

      www.eerdmans.nl

   www.hoekdesign.com

   www.epifanes.nl

 www.hollandmarineparts.nl

Terug naar vorige pagina