Het 125 jarig bestaan van de 'Friso', een bijzondere gebeurtenis op zaterdag 25 en zondag 26 mei 2019

65 jaar later ...

Dit jaar is het precies 125 jaar geleden dat de boeier “Friso” te water werd gelaten, en het is dan ook 65 jaar geleden dat de overdracht aan de Provincie Fryslân plaats vond. Op 25 mei is deze bijzondere gebeurtenis van het 125 jarig bestaan, c.q. het 65 jarig bestaan als Statenjacht uitgebreid gevierd met een door een grote vlootschouw van “Oud Hout” in en rond de haven van Grou. Die plaats is gekozen omdat de KZV Oostergoo een van de belangrijkste initiatiefnemers is geweest om dit schip door overdracht aan de provincie te behouden. 's Middags vond ook de Jaarlijkse Ledenvergadering van deze Zeilvereniging plaats, een week eerder dan normaal!
Op zondag 26 mei organiseerde de Koninklijke Zeilvereeniging Oostergoo op het water bij Grou weer de wedstrijden voor houten ronde jachten en GWS schouwen. De wedstrijden stonden ditmaal in het teken van het lustrum van de boeier Friso: 125 jaar oud en 65 jaar Statenjacht. Voor het eerst sinds lange tijd deed de Friso met schipper Gerhard Pietersma weer mee aan een zeilwedstrijd.