Dragten Wijde Ee (Oudega) - Zeilevenement voor Ronde en platbodemjachten

In 1973, organiseerde de watersportvereniging Drachten-Veenhoop een reünie voor ronde en platbodemjachten en die wordt sindsdien jaarlijks gevaren.

Een van de heerlijkheden van onze waterrijke provincie is de weelde van meren, petten, plassen en poelen die uitnodigen om te worden bevaren. Schepen waren ooit, toen wind-, hand- en (jaag)paardenkracht nog de enige energiebronnen waren, essentieel voor de lokale samenleving, ook als verbindingsmiddel met de rest van de wereld. Turf, terpaarde en landbouwproducten, gingen per skûtsje van de Wijde Ee naar West-Nederland: beurtschippers namen ook passagiers mee. Voor lokaal verkeer wemelde het van de schouwtjes en de boatsjes, notabelen reisden per Fries jacht of boeier, want water was de enige verkeersweg. Al dat water in Friesland was een zegen voor de economie.

Maritiem Erfgoed

Zodra trein en auto verschenen lag al dat water ineens in de weg en moesten zoveel bruggen worden gebouwd dat de scheepvaart daar ernstig hinder van ondervond. Vracht ging van het water naar de weg, waardoor in onbruik geraakte vaarten werden gedicht en de natte infrastructuur verder afkalfde. Zodat het dominerend verkeersmiddel van weleer, het skûtsje, alleen nog werd gebruikt voor skûtsjesilen: verder taande de belangstelling voor die verloren maritieme cultuur.

Een ruime halve eeuw geleden leefde deze echter op; het begon in Friesland met een reünie van Friese ronde jachten in 1953, sloeg landelijk over met de oprichting van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten en bleek inspirerend te werken op de rest van Europa. In het kielzog sloegen de Britten aan het restaureren van Thames barges, Humber keels en smacks, en zelfs de Fransen, die hun maritiem erfgoed geheel hadden verwaarloosd, gingen replica's bouwen van verdwenen scheepstypen. In Nederland kreeg zo'n beetje ieder historisch scheepstype zijn eigen behoudsvereniging, van botters en punters tot Staverse jollen en zeilende vrachtschepen. Het resulteerde in de oprichting van European Maritime Heritage in 1992.

In 1973, organiseerde de watersportvereniging Drachten-Veenhoop de eerste reünie voor ronde en platbodemjachten

Veel eerder, in 1973, organiseerde de watersportvereniging Drachten-Veenhoop een reünie voor ronde en platbodemjachten, en die wordt sindsdien jaarlijks gevaren. Het is prachtig dat dit evenement als varend cultuurbezit wordt gedragen door de gemeente Smallingerland.

Boek 'Die Scheep is moet varen'

In 2007 werd ter gelegenheid van de 35e editie het boek 'Die Scheep is moet varen' van de hand van Hans Vandersmissen uitgegeven, met bijdragen van een viertal gastredacteuren.

Column

Hans Vandersmissen schreef een groot aantal boeken en was daarnaast columnist van het weekblad 'Schuttevaer'. In 2007 verscheen daarin de column 'Rond is Prettig'.

Terug naar vorige pagina