Rond- en Platbodem Klassenorganisatie

De groeiende belangstelling voor Oud-Nederlandse scheepstypen leidde in 1955 tot de oprichting van de Stichting Rond- en Platbodem jachten. Deze stichting richt zich vooral op het beschrijven en behouden van de Oud-Nederlandse schepen. Al spoedig bleek dat er meer en meer interesse te zijn in het wedstrijdzeilen met deze jachten.

Doel

In de jaren 80 werd de behoefte gevoeld om Rond- en Platbodem klasse sterker te vertegenwoordigen in het Koninklijk Nederlands Watersport verbond. In 1989 is de Rond- & Platbodem Klasse Organisatie opgericht met als doel:

  • Het bevorderen en activeren van het zeilen met Rond- en Platbodemjachten en het opvoeren van de kwaliteit van het wedstrijdzeilen met deze jachten;
  • Het behartigen van de van de belangen van de leden, voor zover deze gelegen zijn op het gebied van de wedstrijd-zeilsport;
  • Het contact onderhouden tussen de zeilers in de Rond- en Platbodemklasse.

Ontwikkelingen

In de eerste jaren van haar bestaan heeft de Klasse Organisatie zicht vooral gericht op het verder uitdiepen van de bepaling van de Tijd Correctie Factor (TCF) door de Technische Commissie en het opzetten van een jaarprogramma voor zeilwedstrijden.

De ervaringen uit wedstrijden, modelproeven en wetenschappelijke studies en nieuwe constructiemethoden hebben geleid tot een aanzienlijke verbetering van de zeilprestaties van deze schepen. Op relatief glad water, het traditionele vaargebied van deze schepen, doen ze qua prestaties niet onder voort scherpe jachten. En ook op het open water van het IJsselmeer en de Waddenzee kunnen de moderne rond- en platbodemjachten de competitie met scherpe jachten aan.

Vooral de technische ontwikkelingen bij de grotere Lemsteraken hebben geleid tot fantastische prestaties. Jammer genoeg gaat dit gepaard met een steeds sterkere focus op de Tijd Vermenigvuldigings Factor (TVF) bij het ontwerpen van deze nieuwe schepen. De overige leden van de Klasse Organisatie wilden en konden deze ontwikkelingen niet volgen en begin 2004 heeft de VA klasse (visserschepen boven 11.0 m waterlijn lengte) zich afgesplitst.

Spiegel der Zeilvaart augustus 1988 nummer 6 - Klasseorganisatie voor wedstrijdzeilers met platbodemjachten

Eigenlijk moet dat hardzeilen heten..., dat is dan al dadelijk een teer punt. Hoe vaar je met klassieke jachten om het snelst.
Hardzeilen, wedstrijdvaren, zeilracen ; waar het om gaat is het behoud van platbodem zeilerij. Daartoe is 23 juni, onder voorzitterschap van de Sectie-Wedstrijdzeilen Ronde- en Platbodemjachten van het KNWV in aanwezigheid van een delegatie van het Bestuur van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten en een aantal wedstrijdzeilers, de beslissing (een historische, zei de voorzitter) genomen om te komen tot een Klasse-Organisatie. Met het onvermijdelijke comité van oprichting. Dat betekent dat er een praatforum komt. De Stichting blijft bewaker van de criteria. Het Verbond uitvoerend orgaan in zijn hoedanigheid van nationale zeilautoriteit. De klasse-organisatie belangen behartigende partij voor houders van een (geldige) meetbrief

pdf SdZ augustus 1988 nummer 6 - Klasseorganisatie voor wedstrijdzeilers met platbodemjachten

Meetbrieven en Wedstrijdzeilen

Voor het zeilen van wedstrijden is een meetbrief vereist. Daarvoor dient het schip 'actief' in het Stamboek te zijn ingeschreven. Dat houdt dat het schip voldoet aan de Criteria van de SSRP en dus een SSRP-plaquette aan boord heeft. Tegelijkertijd moet de eigenaar donateur van de Stichting zijn.

I www.rondenplatbodem.nl

Terug naar vorige pagina