Jachtbouw J. Blok - Bovenkarspel

In het boek 'Plezierig varen, Ronde en Platbodemjachten (1972)' schrijft Wim de Bruijn het volgende: Jachtbouwer J. Blok, die op verschillende plaatsen in Nederland jachten heeft gebouwd, heeft zich enige jaren geleden in Bovenkarspel gevestigd. Tegen Broekerhaven aan en met het IJsselmeerwater bijna vlak voor de deur, bouwt hij regelmatig schouwen van 7-10,50 meter. Hij wisselt de knikspantschouwen soms af met een S-spant zeiljacht.

Het is knap voor een bouwer om - meestal alleen - een jacht plaat voor plaat en spant voor spant op te bouwen, zonder enige hulp bij het sjouwen van de staalplaten of zonder iemand om eens iets vast te houden of aan te geven. Hij is helemaal gespecialiseerd in het staalwerk; met plaat en profielen kan hij lezen en schrijven, en zowel dubbelgekromde oppervlakken als lange, gestrekte, bijna rechte stukken weet hij prachtig voor elkaar te krijgen.

Het aftimmeren en de verdere afwerking laat hij aan speciaal daarvoor ingerichte bedrijven en aan de amateurbouwers zelf over. Er varen in ons land nu al zo'n honderd schouwen van zijn werf, die grotendeels door doe-het-zelvers zijn afgewerkt en naar hun eigen ideeen zijn ingericht. 

Criteria SSRP

Bijna alle Blokschouwen worden met een aanhangsel ingeschreven op grond van het feit dat de dooskiel onder de kuipvloer is verbreed tot een soort peervorm om ruimte te krijgen voor de motor onder de kuipvloer. Dat is strijdig met de aanvullende Criteria voor Zeeschouwen. Het gaat daarbij om de bepaling, dat de kielbalk nergens breder mag zijn dan 2,5% van de lengte op de waterlijn.

Bij bestuursbesluit van 4 juni 1998 is vastgesteld dat schepen, die te water zijn gelaten vóór 1 januari 1996, in het Stamboek kunnen worden ingeschreven en ingedeeld in categorie D met blijvende dispensatie. Het gebeurt tegenwoordig dat bij vervanging van de motor, de kiel in overeenstemming met de Criteria wordt gebracht. 

Alle resultaten

Overzicht van schepen met SSRP-Plaquette, gebouwd door J. Blok

Terug naar vorige pagina