Scheepswerf Gebr. Paans Roodevaart

De scheepswerf De Hoop der drie Gebroeders van de gebroeders Paans lag aan het begin van het gehucht Roodevaart (binnen de sluis). Roodevaart ontwikkelde zich na de Sint-Elisabethsvloed van 1421 bij een haven aan de Roode Vaart, welke op zijn beurt een aftakking vormde van de Mark. In de loop van de 19e eeuw kwamen hier twee scheepswerven. Eén daarvan was van de firma Paans en heette "De Hoop der Drie Gebroeders".

De werf in 1905
De werf in 1905

Ze bestond reeds in de 19e eeuw en heeft gewerkt tot in de jaren '70 van de 20e eeuw. Er was een langshelling van 50 meter en de werf was gespecialiseerd in de bouw van schepen met een petroleummotor. Ook bouwden ze kleine sleepboten en binnenschepen. Tussendoor is er ook een aantal jachten gebouwd, waaronder een aantal Schokkers naar eigen ontwerp.

Gebr. Paans bouwde ook jachten

Uit een artikel in het “Algemeen Dagblad” van zaterdag 23 december 1967
De man uit Friesland die in 1895 aan wal stapte in Roodevaart, niet ver van Moerdijk, en de daar wonende en werkende scheepsbouwers Paans hadden in elk geval één ding gemeen. Zij waren koppig en trots. De Fries, meneer Lebret. die directeur zou worden van de suikerfabriek, had zijn Fries jacht door zijn schipper laten overvaren naar Roodevaart. In die tijd had een herenjacht nog een vaste schipper, die ervoor zorgde maar er ook mee voer. terwijl de eigenaar genoegen nam met een ondergeschikte rol als fokkemaat en braaf zijn schippers orders opvolgde, al had hij ook jacht en schipper duur betaald.

Het was meneer Lebret of zijn schipper die, voor het eerst de werf van de heren Paans betredend, en wijzend op zijn jacht, de woorden sprak; “Bekijk dit schip maar eens heel goed. Hier bij jullie in het zuiden maken ze zoiets niet”. Nu was dit Fries jacht 'Hou Moed' werkelijk een juweel, de vrucht van één van Frieslands beroemdste werven: die van Eeltje van der Zee. Het wilde er bij de oude heer Paans niet in, dat zijn werf niet een even goed produkt zou kunnen bouwen, maar hij had geen belang bij jachtbouw. Zijn werf bouwde houten binnenschepen, zoals aken, tjalken en ponen en sinds de oprichting in 1847 was dat zo geweest en zo was het goed.

Maar twee van zijn zoons, die de Friese uitdaging hadden gehoord. waren het niet met hem eens. Niet zonder moeite verkregen zij vaders instemming om de Fries de les te lezen. Zij mochten een Fries jacht ontwerpen en bouwen - in hun vrije tijd wel te verstaan. Zo zouden zij Lebret en diens schipper bewijzen dat men aan de Roode-Vaart in Noordwest Brabant, niet onderdeed voor de werf van Eeltjebaas in het verre Friesland. Het jacht van Lebret was het uitgangspunt, maar de twee jongens Paans, Arie van twintig en zijn vier jaar oudere broer Willem, leverden toch een zeer oorspronkelijk werkstuk. Het werd een boeiertje van maar vijf meter, de 'Drie Gebroeders', (groter zou te duur zijn geworden en het was immers maar een aardigheidje, een experiment zouden wij tegenwoordig zeggen) maar van uitzonderlijke kwaliteit. De jongens zeilden ermee op het Hollands Diep,  werkelijk geen water voor een slecht schip. Zij bezorgden hun ouders menig spannend uur wanneer zij pas na donker de smalle Roode Vaart weer opkoersten.

Alle resultaten

Overzicht van schepen met 'actieve' SSRP-Plaquette, gebouwd door de werf Gebr. Paans in Roodevaart

Terug naar vorige pagina