Scheepswerf Wybrands - Hindeloopen

De werf van de familie Wybrands was gevestigd aan de Nieuwe Weide te Hindeloopen (bij de zeedijk). In het museum bevindt zich ook een maquette van deze werf en geeft de situatie weer zoals die was in 1920. De werf te Hindeloopen werd tot de dood in 1956 gedreven door Douwe Yntjes Wybrands, die in 1920 een vennootschap aanging met zijn vader. Deze vader, Yntje Douwes Wybrands, stond in een lange traditie van scheepsbouw. Een deur uit 1696, die tot 1964 deel uitmaakte van de werfgebouwen, droeg de initialen W.D., die van de voorvader en scheepsbouwer Wiebe Douwes zouden zijn.

Reproductie van een zwart-wit foto van Hindeloopen (Collectie Fries Scheepvaart Museum)
Reproductie van een zwart-wit foto van Hindeloopen (Collectie Fries Scheepvaart Museum)

In de 19de eeuw waren er in Hindeloopen nog drie werven, die alle gedreven werden door leden van de familie Wybrands. Yntje Douwes Wybrands, wees geworden na een cholera-epidemie, nam op jonge leeftijd de werf, waarvan de maquette in het museum een beeld geeft, over van zijn oom Tjalke Yntjes Wybrands.
Later kocht een andere oom, Sjoerd Yntjes Wybrands, een tweede Hindelooper werf, waar veel sloepen gebouwd werden voor de grote vaart voor rekening van Amsterdamse reders.
Een derde Hindelooper werf, waar vissersbootjes, pramen en sloepen gebouwd werden, kocht hij van Wiebe Foppes Wybrands. Dit werfje met dwarshelling werd opgeheven. Yntje Douwes Wybrands bouwde aken voor Wieringer vissers en verder botters, blazers en kleine vracht- en beurtschepen. Tjalken liepen er op zijn werf niet van stapel. De loods was te klein om ze daarin te kunnen bouwen. De kleinste tjalken konden wel komen hellingen.

Maquette van de werf van Wybrands (Collectie Fries Scheepvaart Museum)
Maquette van de werf van Wybrands (Collectie Fries Scheepvaart Museum)

In het begin van de vorige eeuw maakte de houtbouw langzamerhand plaats voor de staalbouw. Iege Blom en zijn zonen zetten sinds 1957 het werk van meerdere generaties van de familie Wybrands voort, zodat het eeuwenoude plekje een plaats van scheepsbouw bleef.

In het Stamboek zijn geen schepen ingeschreven, die zijn gebouwd op de werf van Wybrands. Wel zijn diverse ingeschreven schepen door Wybrands verbouwd en gerestaureerd.

Hellingboeken van de werf van Scheepswerf Wybrands in Hindeloopen

Jan Braaksma heeft in 2012 het boek 'De verdwenen schepen van de Dongeradelen' gepubliceerd. Op dit moment is een nieuw boek in voorbereiding 'Blazers, blazers en nog eens blazers' . In het kader van deze boeken heeft Jan veel research gedaan en diverse musea, organisaties en werven bezocht om inzage tekrijgen in nog bestaande oude hellingboeken en bestkken. Daarbij is hij ook nog veel andere documenten op het spoor gekomen. Veel bronmateriaal heeft hij gedigitaliseerd en wij mogen dat met toestemming publiceren. We proberen dat zo overzichtelijk mogelijk te doen per werf.

In het Fries Scheepvaart Museum te Sneek liggen nog een 2 tal hellingboeken met wat andere informatie. De hier afgebeelde hellingboeken komen uit de privé collectie van de Familie Wybrands. Bestekboeken zouden er ook nog moeten zijn maar zijn tot dusverre niet gevonden.

Hellingboeken van de werf van Scheepswerf Wybrands in Hindeloopen vindt u hier.

Terug naar vorige pagina