Aurelia-prijs 2010 voor Gerrit Jan Schutten

7 augustus 2010

De Aurelia-prijs 2010 van de SSRP, ingesteld voor publicaties op het gebied van de Ronde en Platbodemjachten en de geschiedenis van deze scheepstypen, is uitgereikt aan Gerrit Jan Schutten.

Tijdens de Zomerreünie 2010 in Galamadammen heeft Gerrit Jan Schutten de Aureliaprijs ontvangen.

De Aurelia-prijs van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten is in 1990 aangeboden door de heer en mevrouw H.G. van Slooten en ingesteld als prijs voor publicaties op het gebied van de Ronde en Platbodemjachten en de geschiedenis van deze scheepstypen, uit te reiken in de lustrumjaren van de Stichting.

Gerrit Schutten heeft de prijs gekregen op grond van de volgende overwegingen

  • dat hij in de jaren zestig van de vorige eeuw zich al had voorgenomen om de Nederlandse houten scheepsbouw op een rijtje te zetten, want anders zou deze hele bedrijfstak uit de maritieme geschiedenis verdwijnen;
  • dat dit voornemen heeft geresulteerd in een aantal  imposante studies en de totstandkoming van een tweetal boeken ‘Varen waar geen water is’ in 1982 en ‘Verdwenen schepen’ in 2004 en daarnaast allerlei publicaties;
  • dat in het boek ‘Verdwenen schepen’ vele houten vaartuigen worden beschreven aan de hand van historische foto’s, literatuurgegevens en nauwkeurige tekeningen;
  • dat oude gebruiken in de beschrijvingen niet uit het oog worden verloren en daarom het boek niet alleen een wetenschappelijke inventarisatie is, maar ook inzicht geeft  in het alledaagse schippersleven van toen;
  • Punterbouwer Wildeboer in Giethoorn bouwde weer een nieuwe zomp voor de Regionale Stichting Enterse Zomp naar tekeningen van het Zuiderzeemuseum met verfijningen van Gerrit Schutten, die het standaardwerk "Varen waar geen water is" geschreven heeft, waarin de geschiedenis van de zompvaart gedetailleerd en degelijk gedocumenteerd opgetekend is;
  • dat hij aldus heeft bijgedragen aan de verwezenlijking van de belangrijkste doelstelling van de Stichting, zijnde het bevorderen van de belangstelling voor het Ronde en Platbodemjacht, waarvoor het bestuur hem op deze wijze van  haar dank en waardering wil doen blijken.

De Stichting feliciteert Gerrit Schutten van harte met deze prijs.

Terug naar vorige pagina