Verdwenen Schepen

De houten kleine beroepsvaartuigen, vrachtvaarders en vissersschepen van de Lage Landen

Tot in de eerste helft van de twintigste eeuw vervulden houten vaartuigen in de Lage Landen een belangrijke en onmisbare rol. Er bestond een buitengewoon grote verscheidenheid aan vormen, elk aangepast aan de specifieke vaarwateren en het doel waar ze voor gebruikt werden. Met de aanleg van wegen en spoorwegen en de opkomst van motorvoertuigen verdwenen deze houten schepen uit beeld. Dit boek van Gerrit J. Schutten zorgt ervoor dat ze niet uit de herinnering verdwijnen.

Vissers, veeboeren, tuinders, rietsnijders en turfwerkers, allemaal hadden ze hun schip nodig om in hun levensonderhoud te voorzien. Was het niet om hun beroep te kunnen uitoefenen, dan toch om goederen te vervoeren en te verhandelen. Daarnaast waren er de schippers die schepen moesten hebben die waren aangepast aan tientallen verschillende vaarwegen. Hetzelfde gold voor de vissers die hun brood moesten verdienen op vele verschillende visgronden. Er bestonden dan ook honderden typen schepen, aangepast aan het gebruik en aan de vaarwateren.

In Verdwenen schepen legt Schutten deze enorme verscheidenheid aan houten vaartuigen vast in woord en beeld. Ook deelt hij de schepen in op basis van hun constructie. Dit geeft patronen waarin allerlei sociaal-economische processen van vele eeuwen geleden zichtbaar worden. De houten vaartuigen worden beschreven aan de hand van heel veel historische foto’s, literatuurgegevens en nauwkeurige tekeningen. Maar er is ook oog voor het verhaal van de oude gebruikers zelf.

Daarom is dit boek niet alleen de eerste wetenschappelijke inventarisatie van houten schepen. Het geeft ook inzicht in het alledaagse schippersleven van meer dan een eeuw geleden.

Over de auteur

De heer G.J. Schutten heeft in de loop der jaren veel onderzoek gedaan naar scheepvaart en scheepstypen en kan beschouwd worden als een groot kenner van verdwenen houten binnen- en vissersschepen. Hij heeft hierover verschillende boeken geschreven. In 2010 heeft Gerrit Schutten de Aurelia-prijs van de SSRP ontvangen als resultaat van een aantal  imposante studies.

Uitgever Walburg Pers

Hardcover, Nederlands, 493 pagina's
maart 2005
ISBN - 9057302985

Terug naar vorige pagina