Boeken over Scheepstypes

Ieder die vaart komt Ronde en Platbodemjachten op zijn tochten tegen. En dan is vaak de vraag: wat is dat nu voor type schip? In diverse boeken worden de duidelijk waarneembare kenmerken van het betreffende type beschreven. Daarop geven niet alleen de tekeningen een visuele aanvulling, maar vooral ook de foto's, die iets weergeven waarin technische tekeningen en vaktermen tekort schieten: de sfeer van het klassieke jacht en het zeilen ermee.