Van Schroot naar Vloot

Deel 1 De Skûtsjes

Nederland bezit van alle landen ter wereld de grootste vloot klassieke schepen. Tenminste, die stelling is in 2015 verkondigd en onderbouwd. Je zit dan nog met definitiekwesties, en de vraag hoe het staat met de kwaliteit van al dat erfgoed. In dit boek wordt daar op ingezoomd, vooral op de skûtsjevloot. Van deze oude zeilschepen, voor het merendeel gebouwd in het begin van de twintigste eeuw, vaart ruim de helft nog. En bijna een kwart daarvan, meer dan honderd schepen, wordt ingezet bij wedstrijden en de chartervaart. Deze skûtsjes vormen het stralend middelpunt van dit werk. Ooit waren de meeste van deze binnenscheepjes bijna tot schroot vervallen. Ze kwijnden half onder water roestend weg of dienden hooguit nog als drijver onder een woonark. Hoe en door wie zijn ze gerestaureerd? Vanuit welke drive en principes? In dit boek worden deze vragen voor een deel beantwoord. Andere komen aan de orde in een volgend deel, als we nader ingaan op tjalken, klippers en slepers. Dan wordt ook de wooncultuur aan boord beschreven, de wijze van tuigen, scheepssier en het gebruik van (antieke) motoren. In dit eerste deel belichten we het thema, de aanpassing aan nieuwe gebruiksdoeleinden, de meettechniek en het kleurgebruik. Onder redactie van Frits Jansen en Klaas Jansma hebben kenners daar een kundige bijdrage toe geleverd. Martsje de Jong vooral heeft zich ingespannen voor de beschrijving van meer dan honderd skûtsjes. Zij kon putten uit materiaal van onder meer tientallen betrokken liefhebbers. 

Inhoud

Deel 1 Werken aan oude schepenWerken aan oude schepen 

 1. Van schroot naar vloot 
 2. Redder van tientallen schepen
 3. De meting van binnenschepen
 4. De kleuren van een skûtsje
 5. Het werk van de schilder 
 6. Wedstrijdskûtsjes en het compromis

 
Deel 2 Een imposante vloot 

 • In Leeuwarden geregistreerd: L-nummers
 • In Sneek geregistreerd: S-nummers 
 • In Groningen geregistreerd: G-nummers
 • Restauratie van 'De Jonge Trijntje' 
 • De Babbelaar, een bliksems raar ding
   
'De Jonge Trijntje'
'De Jonge Trijntje'

Er is een tweede boek aangekondigd

Historische vaartuigen hebben een belangrijk aandeel in het cultuurhistorische beeld van Nederland en worden pas de laatste jaren tot het Nederlands erfgoed gerekend. Wat de omvang van het varend erfgoed is, is zowel voor de kenners als voor de overheid nog onduidelijk. Iedere eigenaar van een historisch vaartuig kan zijn schip laten inschrijven. Voor de schepen geldt o.a. de regel dat zij vijftig jaar of ouder moeten zijn. Het boek staat vol beelden van en verhalen over skûtsjes die nooit eerder zo zijn opgeschreven. In het eerste gedeelte wordt gedetailleerd uitgelegd hoe je van een wrak een prachtig wedstrijdschip kunt maken. In het tweede gedeelte komen de schepen uitgebreid aan bod. Voor de liefhebbers van skûtsjes en varend erfgoed. Met foto's en afbeeldingen in zwart-wit en kleur.

Terwijl 'Van Schroot naar Vloot' deel 1 werd gedrukt, was  de redactie al druk bezig met de invulling van een tweede deel. Dit verschijnt in het najaar van 2017. Hier worden skûtsjes in beschreven die bijzondere aandacht verdienen, zoals de uit Engeland teruggehaalde 'Nooit Volmaakt' van Sikke Heerschop en het in staat van restauratie verkerende 'Dorp Grouw'. Ook wordt plaats ingeruimd voor pramen, Westlanders, tjalken, klippers en slepers. Zij vormen de kern van de klassieke vloot die zich bij vele evenementen laat zien. Verder wordt door kenners van klassieke schepen uitgebreid aandacht besteed aan de houtbouw, het huiselijk leven aan boord, de ontwikkeling van katoenen zeilen, de overgang op kunststof én de tuigerij. 

Het boek

Auteurs Frits Jansen, Klaas Jansma, Martsje de Jong
Taal Nederlands
Bindwijze Hardcover
Verschijningsdatum september 2016
Druk 1e druk
Afmetingen 29,8 x 22,8 x 2,3 cm
Aantal pagina's 240
ISBN13 9789077948866

Terug naar vorige pagina