Folkert Nicolaas van Loon

Beschouwing van den Nederlandschen scheepsbouw en Handleiding tot de burgerlijke scheepsbouw

Beschouwing van den Nederlandschen scheepsbouw met betrekking tot deszelfs Zeilaadje (1820)

In dit boek  kijkt van Loon eerst naar de verschillen in de rompvorm en bouwwijze van de in Nederland op de binnenwateren en Zuiderzee voorkomende schepen in verhouding tot hun bestemming en gebruik. Dan behandelt hij naar de vele verschillende vormen van tuigage (zeilvoering) van die schepen, en daarna waarom het ene schip sneller is dan de ander. Hij geeft enige regels die bepalend zijn of dat een schip snel is of niet:

  • De vorm van het (onderwater) schip;
  • De plaats van de mast;
  • De plaats en gedaante (vorm) van de zwaarden en klampen;
  • De vorm van de zeilen;
  • Als laatste gaat hij in op de voordelen die een snel zeilend schip heeft voor de eigenaar.

Handleiding tot de burgerlijke scheepsbouw, 1838

De platenmap behorende bij de uitgave. Deze uitgave verscheen na aandringen van het ministerie en van Gerhard Mauritz Röntgen, adviseur van het Departement van de Nationale Nijverheid en grondlegger van de Nederlandse Stoomboot Maatschappij, die voor hem bij koning Willem I een financiële bijdrage bewerkstelligde.
Inhoud:

  • Benodigde tekenmaterialen (naar zijn ontwerp);
  • De grondbeginselen voor de vorm van het onderwaterschip;
  • Beschrijving van de diverse schepen zoals getoond op de tekeningen van de platenmap.

Uitgever Lykele Jansma, Buitenpost 1820

Inleiding van "Beschouwing van de Nederlandse Scheepsbouw" .
Facimile uitgave, De Boer Maritime, Haarlem 1980 ISBN 9062723314

Over de ontwerper Folkert Nicolaas van Loon kunt u in het hoofdstuk Ontwerpers meer lezen.

Terug naar vorige pagina