Van Ambulant tot Zwaluw

De basisgegevens van circa 870 unieke Friese skûtsjes, gebouwd tussen 1900 en 1932

In 2007 verscheen Van Ambulant tot Zwaluw bij uitgeverij PENN in Leeuwarden. In dit boek zijn van circa 870 unieke Friese skûtsjes, gebouwd tussen 1900 en 1932, de basisgegevens verzameld. Gegevens over de werf waar het schip gebouwd werd, de opdrachtgevers van de metingen en de belangrijkste maten, afkomstig uit de officiële meetliggers, zijn daarin te raadplegen. Talloze mensen zijn op zoek naar informatie over een specifiek schip, zoals mensen die familieonderzoek doen of die een schip hebben gekocht. De archieven van de Scheepsmetingsdienst zijn een belangrijk aanknopingspunt. Daarin is te vinden wie de eigenaar was, waar het schip is gebouwd en in welk jaar. Dat biedt aanknopingspunten voor verder onderzoek in bijvoorbeeld notariële archieven. Het archief van de Scheepsmetingsdienst is echter beperkt toegankelijk. Wat betreft de 'Friese skutsjes' is daar nu verandering in gekomen.
De 'Stichting Foar de Neiteam' heeft de gegevens van alle ijzeren 'roefschepen' - zoals ze door de dienst worden aangeduid - die in Sneek, Leeuwarden en Groningen zijn geregistreerd, overgenomen. Vervolgens zijn deze gegevens ontsloten door middel van een index op opdrachtgever en scheepswerf. Aan de lijsten met gegevens gaat een toelichting vooraf waarin onder andere de functie van het meten wordt uitgelegd, hoe schepen aan hun naam komen en een overzicht van scheepswerven. Een praktische bronnenuitgave voor mensen met interesse voor Friese skûtsjes uit het eerste kwart van de twintigste eeuw.

Website www.skutsjehistorie.nl

Op de website www.skutsjehistorie.nl zijn diezelfde  gegevens (enkele gecorrigeerd) ook toegankelijk. Hieronder kunt u eenvoudig zoeken op b.v. de naam van het schip, de eigenaar of de werf. Ook is het mogelijk om te bladeren door het totale overzicht van alle skûtsjes, waarbij op iedere kolom gesorteerd kan worden. 
​Voor wie nog meer wil zoeken zijn de basisgegevens uit het boek in de vorm van een Excel-bestand te downloaden.

Auteur Jelmer Kuipers en K. Rademakers. Co-auteur Koos Rademakers

Redactie K. Jansma
Overige betrokkene Jan Meppelink
Nederlands
Afmetingen 300x297x210 mm
Gewicht 545,00 gram
ISBN10 907794818X
ISBN13 9789077948187

Terug naar vorige pagina