Platbodemjachten van JK Gipon

Gipon staat bekend als een groot ontwerper van met name platbodemschepen

In twintig hoofdstukken worden de volgende scheepstypen besproken en van elk type worden één of meer verschillende ontwerpen van J.K. Gipon afgedrukt. De lezer/kijker krijgt onder meer boeier, Fries jacht, bol, botter, blazer, ever, grundel, hengst, hoogaars, Lemsteraak, palingaak, pluut, schokker, Staverse jol, tjalk, trailerschouw, zalmschouw en zeeschouw voorgeschoteld. Een belangrijk hoofdstuk is de 'keuze van een platbodemjacht'. De auteur schetst de voor- en nadelen van de verschillende scheepstypen en het doel/vaargebied waarvoor ze te gebruiken zijn als plezierjacht. Een interessant en fraai uitgevoerd boek met vele lijnenplannen, constructietekeningen, indelingsplannen en zeilplannen. Ook zijn detailtekeningen van rondhouten, zwaarden en roeren opgenomen.
Van het oeuvre van honderden ontwerpen van J.K. Gipon, bespreekt hij er zestig, gespreid over achttien klassieke typen. Van al deze jachten worden de voornaamste tekeningen getoond. Daarbij zijn ook de lijnentekeningen - die bijna geen ontwerper meer prijsgeeft - en tal van detailtekeningen. Zwart-wit foto's ronden de informatie af. Zo is dit boek een waardevolle rapportage over een stuk puur Nederlandse jachtbouw, een lust voor de liefhebbers van het klassieke jacht en een hommage aan een belangrijke Nederlandse jachtontwerper.

Inhoud van het boek

 • Inleiding 
 • Hoofdstuk I Het platbodemjacht 
 • Hoofdstuk II Boeier en Fries jacht 
 • Hoofdstuk III Bol 
 • Hoofdstuk IV Botter en blazer 
 • Hoofdstuk V Ever 
 • Hoofdstuk VI Grundel 
 • Hoofdstuk VII Hengst 
 • Hoofdstuk VIII Hoogaars 
 • Hoofdstuk IX Lemsteraak 
 • Hoofdstuk X Palingaakje 
 • Hoofdstuk XI Paviljoenjacht 
 • Hoofdstuk XII Pluut 
 • Hoofdstuk XIII Schokker, bons en Vollenhovense schuit 
 • Hoofdstuk XIV Schol schuit 
 • Hoofdstuk XV Staverse jol 
 • Hoofdstuk XVI Tjalk 
 • Hoofdstuk xvn Trailerschouw 
 • Hoofdstuk xvni Zalmschouw 
 • Hoofdstuk XIX Zeeschouw 
 • Hoofdstuk XX De keuze van een platbodemjacht 
 • Beknopte Literatuurlijst 

De auteur

Jan Kooijman. Jachtbouwer en auteur.
De auteur is van huis uit fiscalist. Op een gegeven moment kocht hij een jachtwerf en bouwde er een duizendtal (!) stalen ronde- en platbodemjachten. Hij liet voor deze schepen research verrichten aan de TU Delft en schreef een boek over het varen en manoeuvreren ermee. Toen in de jachtbouw het tij verliep, keerde hij terug naar de belastingdienst. Maar hij is dus zeer deskundig op het gebied van de jachtbouw. In prettig leesbare stijl beschrijft hij hoe Gipon (geboren in 1910) zich als autodidact ontwikkelde tot jachtontwerper, gespecialiseerd in ronde- en platbodemjachten.
Hij was de oprichter van de werf Kooijman en De Vries, thans Jachtwerf Van Rijnsoever te Deil a/d Linge en van Heech bij de Mar te Heeg in Friesland. Hij schreef en schrijft boeken over traditionele zeilvaartuigen.

Uitgeverij Hollandia

Paperback, 160 pagina's, augustus 1998
ISBN 90 6410 303 8

Spiegel der Zeilvaart

In de Spiegel der Zeilvaart  hebben regelmatig artikelen gestaan over leven en werk van de auteur, Jan Kooijman. In september 1988 verscheen het artikel 'Ontmoeting met Jan Kooijman' van de hand van Joost Jonker.

Maritieme schrijvers

Drie jaar geleden heeft Elly Meijn het initiatief genomen om een maritieme website op te zetten. Zij schrijft recensies voor de Spiegel der Zeilvaart en vertaalt maritiem getinte boeken. Haar vriend, Ron de Vos, schrijver/journalist, kreeg van verschillende schrijvers te horen dat het maritieme boek is ondergegaan in de storm van het commerciële boek. Hoe zou dit tij kunnen worden gekeerd, was de vraag die zij zich stelden. En zo werd de website Maritieme Schrijvers in het leven geroepen. Velen werden aangeschreven en tot aan nu hebben zich 33 schrijvers aangemeld, onder wie drie Belgische schrijvers.

Terug naar vorige pagina