Meerman Arnemuiden: Stichting Historische Scheepswerf CA Meerman organiseert bijeenkomst

12 april 2014

Dit jaar organiseerde de Stichting Historische Scheepswerf CA Meerman voor de tweede keer een bijeenkomst, waarvoor een groot aantal eigenaren van ‘Zeeuwse schepen’ waren uitgenodigd. De eerste keer was dat vorig jaar, in 2013. De regels laten niet toe dat er tijdens zo’n bijeenkomst in de beschikbare zaal op de werf meer dan 50 mensen aanwezig zijn. De belangstelling was toen gelukkig dusdanig, dat er werd besloten om het nog één keer op de werf zelf te doen, maar als de belangstelling zou groeien, in 2015 uitgeweken gaat worden naar een grotere locatie en dat er dan ook veel meer ruchtbaarheid aan de bijeenkomst gegevens zal worden.

SSRP ook uitgenodigd

Dit keer waren ook een aantal bestuursleden van de SSRP uitgenodigd. Peter Tolsma (voorzitter Criterium Commissie) werd gevraagd om een presentatie te houden over de SSRP en hoe de Stichting in de wereld staat. Daarnaast konden er natuurlijk de diverse vragen worden beantwoord. Dus een hele mooie gelegenheid om met eigenaren van schepen, die ingeschreven staan in het Stamboek, in discussie te gaan.

De Historische Scheepswerf CA Meerman in Arnemuiden

De Historische Scheepswerf CA Meerman in Arnemuiden ligt op een mooie locatie in Arnemuiden. Sinds 1786 is er een Meerman actief. Sinds 2002 is de werf ondergebracht in de Stichting en worden er vele activiteiten ontplooid. Eén van die activiteiten is het onderhoud en de restauratie van de schepen die ofwel eigendom zijn van de Stichting Behoud Hoogaars, of van particulieren. Op dit moment wordt de Steekhengst ‘Boreas’ gerestaureerd onder de deskundige leiding van Peter Schouten uit Kortenhoef. De Steekhengst is afgelopen voorjaar uitgebreid gepresenteerd op de omslag van zowel het Jaarverslag, als de Schepenlijst van de SSRP.

Overizcht met oude Hollandse boot
Overizcht met oude Hollandse boot
Onderhoud Hoogaars TH49
Onderhoud Hoogaars TH49

Bezoek museumwerf

Naast de bijeenkomst voor de genodigden, was de werf ook normaal open voor bezoekers. Wij konden ons daarom ook vrij bewegen over het terrein en op allerlei interessante plaatsen de nodige informatie krijgen. Dus konden wij ook zien dat het vlak van de Steekhengst ‘Boreas’ en de eerste gangen al waren geplaatst. Omdat de werfloods nog nagenoeg origineel is en de Steekhengst ook zo veel mogelijk origineel (bijvoorbeeld een vlak vastgezet met houten pennen) weer wordt ‘vernieuwbouwd’ zoals de werf het zelf uitdrukt, was het een imposant gezicht.

Wanneer u in de buurt ben is het een aanrader om een bezoekje te brengen!

De restanten van de oorspronkelijke Steekhengst 'Boreas'
De restanten van de oorspronkelijke Steekhengst 'Boreas'
De 'vernieuwbouw'
De 'vernieuwbouw'

De bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst werden een drietal voordrachten gegeven: één van zeilmaker Molenaar uit Grouw, daarna de presentatie van de SSRP en als laatste een verhaal van de naburige watersportwinkel  Jos Boone over onderwater-bescherming van schepen. Als we op de reacties van het publiek (dit jaar een zaal vol) mogen afgaan, een waardevolle bijeenkomst. 

Diverse keren kwam er tijdens de diverse discusies het onderwerp 'originaliteit' aan de orde. Het ging dan over het gebruik van originelen materialen, niewe, maar op korte afstand redelijk vergelijkbare materialen of materialen die er op grotere afstand redelijk origineel uitzien. Ook kwam de termen restauratie, vernieuwbouw, klonen en replicabouw uitdrukkelijk aan de orde. Boeiende discussie met van verschillende kanten ook verschillende inzichten. Een taak voor de SSRP om daarover ook duidelijk haar standpunten uit te dragen!

Samenwerkingsverband Museuseumwerven

De Stichting Historische Scheepswerf CA Meerman is ondertussen ook een samenwerkingsverband aangegaan met 3 andere werven in de Zeeuwse regio. We begrepen van de organisator Peter Hamer, dat er volgend jaar wordt uitgezien naar een grotere locatie met een uitgebreider publiek, maar dat ook de mogelijkheid bestaat dat er binnen de samenwerking nog andere ideeën over, in de toekomst te organiseren, bijeenkomsten gaan ontstaan. Voor ons als SSRP-bestuurders, was het waardevol vanwege de interactie met de diverse eigenaren en de indrukken van de museumwerf.

Schouw Waalschokker 'Niederrhein'

Na afloop van de bijeenkomst hebben we ook nog een schip in de buurt van de werf geschouwd. In dit geval de Waalschokker ‘Niederrhein’, die door de jonge, zeer enthousiaste eigenaar onlangs is aangemeld voor inschrijving in het Stamboek. Daar we het type Waalschokker nog niet kennen in het Stamboek moet het SSRP-bestuur nu over twee zaken beslissen. Is een Waalschokker een scheepstype die past binnen de doelstellingen van de SSRP en als dat zo is, kunnen we de ‘Niederrhein’ dan als Waalschokker opnemen? We hebben het schip van alle kanten kunnen bekijken. De conclusies leggen we nu voor aan het bestuur en binnenkort kan daar een oordeel over worden verwacht.

De Waalschokker 'Niederrhein' tegenover de Werf Meerman
De Waalschokker 'Niederrhein' tegenover de Werf Meerman

We zijn ’s morgenvroeg voor dag en dauw uit het Noorden vertrokken en waren ’s avonds laat terug, maar kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag!

Terug naar vorige pagina