In Memoriam C.J.W. Van Waning

10 maart 1989

Op 10 maart 1989 heeft de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten afscheid genomen van haar inspirator, mede-oprichter, eerste voorzitter en altoos belangstellend Ere-Bestuurslid C.J.W. van Waning. Naar zijn wens niet in somberheid, maar met een blik op de toekomst, die positief moest worden benaderd.

Het tekende "Jumbo", die tot het laatst de vinger aan de pols hield van ons reilen en zeilen. In zijn persoon droeg hij alle eigenschappen van het traditionele schip, dat hem zo na aan het hart lag: uniek in zijn soort, betrouwbaar en uit eerlijk materiaal gevormd. Wat bewerkelijk in het varen, ging hij soms wat moeilijk overstag. Maar ieder van ons die hem kende zal bevestigen dat met hem goed scheep gegaan kon worden. We zullen hem missen, maar bovenal zullen we aan zijn nagedachtenis de inspiratie ontlenen om op de ingeslagen koers voort te gaan.

De heer C.J.W. van Waning heeft jarenlang de Boeier 'Maartje' in bezit gehad. Hij heeft geheel op zijn eigen wijze, met volle inzet het belang van de SSRP gediend, Wij zijn hem daarvoor zeer veel dank verschuldigd. Mogen hij rusten in vrede.

Een uitgebreide levensbeschrijving kunt u hier vinden.

Terug naar vorige pagina