Korting op liggeld voor Varende Monumenten in Medemblik

26 juli 2016

STADSHAVENS MEDEMBLIK trekt Varend Erfgoed naar Noord-Holland

PERSBERICHT van het FVEN:

Stadhavens Medemblik B.V. is het bedrijf dat sinds mei 2015 de havens van deze IJsselmeerhaven exploiteert evenals de bediening van de doorvaart van en naar Noord-Holland verzorgd. Stadshavens Medemblik heeft de wens uitgesproken meer Varend Erfgoed naar Noord-Holland te willen trekken en heeft om die reden contact gezocht met de Federatie Varend Erfgoed Nederland.
Gezamenlijk is de afspraak gemaakt dat Varend Erfgoed ingeschreven in het Register Varend Erfgoed Nederland vanaf 22 juli j.l. een 50% korting op het havengeld zal ontvangen bij vertoning van de grijze of blauwe pas van het RVEN.

Dit behelst zowel losse passanten als groepen historische schepen (mits tijdig aangemeld). Daarnaast streeft Stadhavens Medemblik na, om in de komende jaren ook grotere evenementen op gebied van Mobiel Erfgoed naar deze haven te halen, waarbij zowel Varend Erfgoed, Rail Erfgoed als Rijdend Erfgoed betrokken kunnen worden.
Ook niet ondenkbaar is, dat men voor één van de organisaties, aangesloten bij de FVEN, die jaarlijks een reünie houden, ruimte reserveert in de havens van deze IJsselmeerkustplaats.

Opgemerkt moet nog wel worden, dat de korting niet geldt voor de toeristenbelasting, dat is een gemeentelijke belasting.

24-07-2016

Contacten info:
Stadshavens Medemblik W. Baerken - wbaerken@yahoo.com
Federatie Varend Erfgoed Nederland M. de Boer – registerbeheer@hotmail.com

Terug naar vorige pagina