Opname in het Register Varend Erfgoed Nederland

14 april 2017

De Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) is de koepel van Behoudsorganisaties. De FVEN behartigt de gemeenschappelijke belangen en coördineert en stimuleert activiteiten die van belang zijn voor het Varend Erfgoed. Daarnaast faciliteert de koepel de Behoudsorganisaties, waaronder de registratie van het Nederlands Varend Erfgoed.

Als aan de basis voorwaarden voor Inschrijving in het RVEN wordt voldaan, kan elk "actief" schip in het Stamboek, met de leeftijd van 50 jaar of ouder, in het Register worden ingeschreven als "Varend Erfgoed" of als "Varend Monument®". 

Met de FVEN zijn voor wat betreft de toelatingscriteria voor schepen, die zijn ingeschreven in het Stamboek van de SSRP, de volgende toelatingseisen afgesproken:

Varend Erfgoed

  • Het schip is in het huidig jaar 50 jaar of ouder;
  • Het schip is "actief" ingeschreven in het Stamboek van de SSRP in Categorie C, D of M.

Varend Monument®

  • Het schip is gebouwd vòòr of in 1950 (bepaling SSRP als Behoudsorganisatie, is leidend in deze procedure).
  • Het schip is "actief" ingeschreven in het Stamboek van de SSRP in Categorie A, B of M.
Stamboek schepen die mogelijk in het RVEN kunnen worden opgenomen

Welke schepen in het Stamboek komen er mogelijk voor in aanmerking?

Waarom in het Register?

De boot ligt glanzend gelakt, de zwaarden zijn een tikje verplaatst (nu minder zwaar in het ophalen) en het roer heeft een grote beurt gekregen. De verminderde druk zal voelbaar zijn tijdens de eerste zeiltocht... Kortom, het schip is klaar om de winterstalling te verlaten. De lekkende naden de tijd geven voor het herstel om in de loop van de week zeilend de ligplaats weer te bereiken.
Menig eigenaar is de winter ook weer goed doorgekomen. Zowel schip als eigenaar tellen weer een jaartje bij hun leeftijd op. De website van uw behoudsorganisatie SSRP geeft door haar zorgvuldig bijhouden van uw verhalen en informatie over uw schip, de historische betekenis van uw schip goed weer. Prachtig Varend Erfgoed en Varende Monumenten. We gaan de 100 jaar in leeftijd allemaal wel halen. Zowel de schippers als de schepen?! Daar zit een stuk zorg!! De schepen worden goed onderhouden, zolang wij dit zelf uitvoeren of als de eigenaren de opdracht blijven geven én het onderhoud blijven betalen. Ondanks het jaartje meer blijven we zeilen in onze fraaie en zomerklaar gemaakte schepen.
 
Als Behoudsorganisatie SSRP zijn wij al vanaf het begin van de oprichting betrokken geweest bij de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) waardoor wij ook deel uitmaken van de FVEN. Op deze wijze zijn we als Behoudsorganisatie SSRP betrokken bij het ontwikkelen van beleid en regelgeving m.b.t. bijvoorbeeld: Vuilwater regelgeving, Natura2000 beperkingen, Vaarbelastingvoorstellen, Restauratiesubsidies, Korting op materialen, Verkrijgen van ligplaatsen, Ligplaatskortingen, etc..
Deze verbondenheid is de manier waarom we kunnen deelnemen aan activiteiten die door, of samen met de Federatie georganiseerd worden. In de loop van de jaren zijn er al diverse schepen door de FVEN als Varend Monument in het door de FVEN beheerde Register opgenomen. Nu komt daar het Varend Erfgoed bij.
Wat ook belangrijk is, is het gebruikmaken van de kennis die bij de Federatie wordt ontwikkeld over ons Varend Erfgoed en over de toekomstige wet- en regelgeving van de schepen binnen het ministerie OC&W. Het zou mooi zijn als de overheid het belang van ons Varend Erfgoed wat meer beschermt en het in de vaart kan houden middels mogelijke subsidieregelingen...!
 
Het inschrijven in het Register Varend Erfgoed willen we daarom hierbij onder de aandacht van de huidige eigenaren brengen. Ik stem voor om in te schrijven in het Register van de FVEN!
 
Ga de toekomst al zeilend, nu iets rustiger tegemoet.
 
Ineke Verkaaik-Hogervorst

Varende Monumenten en Varend Erfgoed in het Stamboek

Stamboek schepen die al in het RVEN zijn opgenomen

Terug naar vorige pagina