Overlijdensbericht van de heer W.H. de Vos

15 juli 1957

Waterkampioen augustus 1957 nr993:
Op 15 juli jl. overleed te Dordrecht op 77-jarige leeftijd de heer W.H. de Vos, eigenaar van het Lemsteraakjacht, genoemd naar een zandplaat in het Veersche gat, 'De Onrust', een naam in scherpe tegenstelling tot de vele ontspanning en rust, die hij meer dan 40 jaar achtereen op zijn schip heeft genoten. 'De Onrust' behoorde tot de snelsten van zijn klasse en wist in de periode tussen de twee wereldoorlogen ontelbare eerste prijzen te veroveren.
De heer De Vos wist zich van klein af een dominerende positie in het zakenleven te verwerven, was de nestor der Nederlandse suikerindustrie en Officier In de orde van Oranje Nassau. Als zeiler begon hij ook met kleine bootjes, doch bleef dan zijn Onrust trouw. Toen hem zijn trouwe schipper en later zijn vrouw waren ontvallen, maakte hij vele plannen om een meer handelbare motorboot aan te schaffen.

Een model van een ontwerp van H. W. de Voogd prijkte jarenlang onder glas in de huiskamer, doch hij kon van zijn jacht geen afscheid nemen. Vele jaren liet hij zich door zoons en kleinzoons naar Stavoren brengen en voer dan geheel alleen bij gunstig weer langs de hem overbekende plaatsen, 's avonds meest ten anker gaande.

Daar 'De Onrust' niet alleen een van de weinige nog in Nederland aanwezige Lemsteraken was, in 1914 gebouwd bij De Boer te Lemmer, doch bovendien een van zijn best geslaagde en mooiste modellen, viel haar de eer te beurt als vergelijkingsschip te dienen voor ons Prinsessejacht 'De Groene Draeck'. Door ziekte heeft hij de overdracht daarvan niet kunnen meemaken. Voor de zomerreis had hij reeds een dag met gunstig tij bepaald, doch voordien is hij aan zijn naasten ontvallen om de eeuwige reis te aanvaarden.

d. V.
 

Terug naar vorige pagina