Sail Amsterdam 2015: Aanmelden

17 maart 2015

Registratie varend Erfgoed voor deelname

Ook tijdens Hiswa Klassiek kwam Sail Amsterdam vaak ter sprake. Door de foutieve communicatie op de website van SAIL, waar in eerste instantie de SSRP als Behoudsorganisatie ontbrak en een foutief inschrijfformulier, zijn veel mensen gaan twijfelen.

Wilt u deelnemen aan SAIL AMSTERDAM, dan is de enige voorwaarde dat uw schip 'actief' is ingeschreven in het Stamboek.

Op het opgavenformulier moet u dan ook SSRP lezen, daar waar VSRP staat en bij het Inschrijfnummer graag het Plaquettenummer vermelden, waaronder uw schip in het Stamboek is ingeschreven, met daarachter (SSRP).

Als de inschrijving is gesloten zal bekeken worden welke schepen deel kunnen nemen. Gelet op de voorwaarden en gezien het aantal beschikbare ligplaatsen en het verwachte aantal aanmeldingen, kan het zijn dat er schepen moeten afvallen.

Op de website van Sail Amsterdam is nu een pagina beschikbaar die enkel bedoeld is voor inschrijven van uw eigen schip voor deelname aan Sail Amsterdam. Om in te schrijven dient uw schip dus 'actief' ingeschreven te zijn in het Stamboek van de SSRP.

Toelichting

Naast de Tallships is er ook veel ruimte gereserveerd voor een afvaardiging van het Varend Erfgoed, de nautische geschiedenis van Nederland. 

Schepen van het Varend Erfgoed die willen deelnemen aan Sail Amsterdam en een ligplaats willen binnen de gereserveerde plaatsen voor het Varend Erfgoed dienen te voldoen aan de volgende eisen:

Het schip dient:

 • ingeschreven te staan bij een behoudsorganisatie die is aangesloten bij de Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen (FONV);
 • in goede staat  van onderhoud alsmede representatief te zijn;
 • geschikt voor het varen in het vaarwater zoals voorzien voor deelname;
 • WA verzekerd te zijn;

De schipper dient:

 • niet meer dan 12 opvarenden aan boord toe te staan;
 • op de hoogte te zijn, te handelen naar en aan boord hebben van het BPR;
 • zijn ID-bewijs zoals opgegeven bij registratie bij zich te dragen;
 • de aanwijzingen van de organisatie prompt op te volgen;
 • geen commerciële activiteiten te ontplooien binnen het Sail Evenementengebied  (bijvoorbeeld varend met betalende gasten of donateurs, catering aan boord, reclamevlaggen, etc;)

Door in te schrijven op de registratiesite van Sail Amsterdam verklaart de schipper dat hijzelf en zijn schip aan de gestelde eisen (zal) voldoen ten tijde van deelname aan Sail Amsterdam.

Het inschrijven wordt gezien als een verzoek tot deelname. Zodra de inschrijvingstermijn is verlopen zal door de Stichting Sail Amsterdam een beperkt aantal ligplaatsen worden aangeboden aan de verschillende behoudsorganisaties.  Elke behoudsorganisatie wijst naar eigen inzicht schepen toe aan deze ligplaatsen. De behoudsorganisatie zorgt hierbij voor een goed en representatief beeld van haar organisatie.

U MOET U REGISTREREN OP DE WEBSITE VAN SAIL AMSTERDAM

In de berichtgeving en het Registratieformulier van Sail Amsterdam zijn een paar foutjes geslopen. Er wordt gesproken van de behoudsorganisatie VSRP (Vereniging van Vrienden van de VSRP). Zij leveren een belangrijke bijdrage in de organisatie ter plekke. Voor de registratie geldt de Inschrijving in het Stamboek van de SSRP. 

In het formulier moet u aangeven:

 • Behoudsvereniging: VSRP (wordt misschien nog veranderd in SSRP)
 • Inschrijfnummer van de behoudsorganisatie:  HET PLAQUETTENUMMER van het 'actief' ingeschreven schip IN HET STAMBOEK van de SSRP vermelden, met daarachter de toevoeging SSRP.

GA NAAR HET REGISTRATIEFORMULIER OP DE WEBSITE VAN SAIL AMSTERDAM.

Ligplaatsvoorkeur

Informatie van de Organisatie van SAIL AMSTERDAM:
De ligplaatsen voor het Varend Erfgoed zijn verdeeld over het evenemententerrein. Bij elke ligplaats horen specifieke eigenschappen. Let op: Sommige behoudsorganisaties hebben specifieke ligplaatsen; stem dus eventueel met uw behoudsorganisatie af welke ligplaats uw eerste en tweede voorkeur heeft.

 • Oosterdok
  De steigers van het Oosterdok zijn wederom beschikbaar voor het Varend Erfgoed. Schepen die hier liggen moeten onder de spoorbruggen (gestreken) door kunnen varen om het Oosterdok te bereiken. Deze bruggen zullen tijdens het evenement niet worden bediend. Vanuit deze ligplaatsen kan worden deelgenomen aan de grachtentocht, het  Rondje Ouderkerk en het Rondje Zaandam. Varen tijdens het evenement is mogelijk vanaf deze locatie.
 • IJhaven
  Achterin de IJhaven komt wederom een afgesloten deel voor het Varend Erfgoed (voorheen Aquarena). In tegenstelling tot eerder jaren is varen vanaf deze locatie niet mogelijk. Enkel ten behoeve van de Sail IN, Sail UIT en het Rondje Zaandam zal op gezette de afsluiting worden geopend.
 • Sumatrakade
  Deze ligplaatsen zijn gereserveerd voor de schepen van Vereniging Botterbehoud en Het Historisch Bedrijfsvaartuig. Varen is vanaf deze locatie toegestaan.
 • Surinamekade
  Deze ligplaatsen zijn aan de noordkant; een behoorlijke golfslag zal hier aanwezig zijn. Echter deze hoge kade geeft veel ruimte en daarmee een grotere kans op toewijzing.
 • Motorkanaal
  Het motorkanaal bevindt zich aan de noordzijde van het IJ. Uw behoudsorganisatie zal aangeven of hier ligplaatsen beschikbaar zijn.
 • Entrepothaven
  In de Entrepothaven, buiten het evenementen terrein is ook nog ruimte gereserveerd voor het Varend Erfgoed. Op deze locatie ligt u rustig en buiten het evenementengebied. Het is echter wel mogelijk om hiervandaan te varen. Op deze locatie is een grotere kans op toewijzing.

Let op: U geeft een eerste en een tweede voorkeur aan. Uw behoudsorganisatie (SSRP) krijgt een overzicht van de beschikbare ligplaatsen en haar aanmeldingen per locatie. Indien de eerste voorkeur niet gehonoreerd kan worden wordt naar de tweede voorkeur gekeken; indien daar ook geen ligplaatsen meer beschikbaar zijn zal uw aanmelding worden afgewezen.

Belangrijke evenementen voor de SSRP in 2015

Langzamerhand is er meer bekend over de belangrijke evenementen in 2015 waar de SSRP bij betrokken is.

2015 is door de SSRP uitgeroepen als 'jubeljaar', vanwege het 60-jarig bestaan. Dat gaan we groots in Lemmer vieren op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 juni. We doen het samen met Watersportvereniging "De Zevenwolden", die in 2015 150 jaar bestaat.

Vanaf 11 maart staan we met een mooie ontmoetingsplek op de HISWA in Amsterdam. U bent van harte welkom!!!!
 
Lees alles over: Hiswa, Voorjaarsbijeenkomst, Jubileumreünie Lemmer, Sail Amsterdam, en nog meer ......

Terug naar vorige pagina