SSRP accommodeert de V/VA klasse lemsteraken met een goed overzicht van alle inschrijvingen

24 mei 2013

Enkele jaren geleden erkenden de V/VA klasse zeilers dat de Stamboek Criteria  belangrijke voorwaarden scheppen voor het eerlijk wedstrijdzeilen. In de reglementen werd opgenomen dat een SSRP Stamboek inschrijving noodzakelijk is voor het uitgeven van een meetbrief. Het Watersportverbond was het daar zeer mee eens en er is overeengekomen dat zij de inschrijving van een jacht jaarlijks controleren bij de uitgifte van de meetbrief en het plaquettenummer op de meetbrief vermelden. Inmiddels is de Rond en Platbodemklasse in zijn algemeenheid ook overgegaan tot het verplicht stellen van een SSRP inschrijving voor de uitgifte van een meetbrief.

Goed bijgewerkte overzichten

Van belang is dat SSRP een volledig en goed bijgewerkt overzicht geeft van de inschrijvingen van de schepen. Onze nieuwe website geeft dat overzicht met name ook op het punt van de z.g. permanente en tijdelijke dispensaties. Ten behoeve van de VA klasse is er een aparte pagina ingericht, die direct vanaf de homepage te bereiken is, zodat controle door het Watersportverbond nog eenvoudiger wordt. Bestaande lijstjes op andere plaatsen van de klasse en Verbond komen hiermee te vervallen. Er is maar één punt waar de maatgevende informatie wordt gegeven en dat is de V/VA-pagina op deze website.

Sail Ahoy 2013 - foto Sail-Point
Sail Ahoy 2013 - foto Sail-Point

Controle op naleving

De controle op de naleving van de Criteria wordt door bovengeschetste situatie ook stringenter. Immers wedstrijdzeilers hebben de natuurlijke neiging om hun schip sneller te laten varen door allerlei verbeteringen aan te brengen en ontlenen vaak ideeën aan de wereld van de scherpe jachten. De Criteria beteugelen allerlei onwenselijke ontwikkelingen en beogen daarmee het historisch karakter van de schepen te waarborgen. De nieuwe presentatie geeft een goed overzicht van alle regels en afspraken zodat men zich goed kan oriënteren.

Terug naar vorige pagina