SSRP en de Spiegel der Zeilvaart

12 mei 2013

De Spiegel der Zeilvaart nu nog actueler

De SSRP onderhoudt nauwe contacten met de Spiegel der Zeilvaart. Het is heel mooi om te zien dat naast de nieuwe website van de SSRP, de Spiegel nu een eigen Facebook-pagina onderhoudt om ons op de hoogte te brengen van de laatste nieuwtjes op het gebied van de Klassieke Scheepvaart.

In elk 'papieren' nummer heeft het Stamboek de beschikking over een eigen pagina. Donateurs van de Stichting kunnen deelnemen aan het collectieve abonnement op de Spiegel der Zeilvaart. Daarnaast worden er natuurlijk heel veel redactionele artikelen geplaatst over allerlei onderwerpen die een belangrijke relatie hebben met de Stichting en haar doelstellingen.

Nieuwste Index van alle artikelen in de Spiegel der Zeilvaart geplaatst

Het Stamboek stelt al jaren een eigen index samen van alle artikelen die sinds 1977 in de Spiegel zijn verschenen. De index is beschikbaar in  PDF-formaat en wordt in de rubriek Publicaties aan iedereen beschikbaar gesteld.

Spiegel der Zeilvaart nu ook actief op Facebook met veel recent nieuws

Wilt u het laatste nieuws over onze Ronde en Platbodemjachten niet missen? Kijk dan eens op de nieuwe Facebook-pagina van de Spiegel der Zeilvaart. U vindt daar nu de laatste nieuwtjes over de belevenissen van de tjotters van Stichting Friese Tjottervloot in Frankrijk afgelopen week en Lemmer Ahoy waar het, gezien de weersomstandigheden, op dit moment soms ruig aan toegaat. Maar daarnaast nog veel meer informatie over actuele zaken en evenmenten.

Terug naar vorige pagina