Van Waning prijs 2011 uitgereikt aan Dick Franken

30 maart 2011

Tijdens de Winterreünie 2011 in Stavoren heeft Dick Franken de Van Waning prijs ontvangen. Dick heeft deze prijs ontvangen in het kader van de bijzondere prestatie die hij heeft geleverd met betrekking tot de jaarlijkse organisatie van evenementen. De Van Waning prijs is in 1966 ingesteld door wijlen ons erebestuurslid de heer C.J.W. van Waning. De prijs bestaat uit een mastwortel met scheerhout en vleugel en wordt als wisselprijs toegekend aan degenen die een bijzondere prestatie hebben geleverd met betrekking tot de organisatie of geschiedschrijving van evenementen van Stichting en Vereniging.  Eén en ander in de ruimste zin van het woord.

Het bestuur van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten heeft besloten om op de Winterreünie te Stavoren de Van Waning Prijs 2011 uit te reiken aan Dick Franken, tot 2011 bestuurslid van de Regionale Friese Reünie.

Dick Franken heeft de Van Waning prijs gekregen op grond van de volgende overwegingen

  • Dick heeft zich jaren actief ingezet als bestuurslid van de Regionale Fries Reünie, voor de kleinere houten ronde en platbodem jachten een jaarlijks weerkerende happening, waaraan meestal zo’n 60 schepen deelnemen;
  • Tijdens de Reünies is Dick jarenlang verantwoordelijk geweest voor de zeer succesvolle en bijzonder gezellige aanlooptochten naar de reüniedagen;
  • Dick regelde boeiende ontmoetingsplaatsen zoals werven, de noodzakelijke ligplaatsen, de maaltijden en aanvullende, vaak educatieve programmaonderdelen;
  • Tijdens de zeiltochten naar de Reünie was er voor de deelnemers een intrigerende puzzeltocht met een grote diversiteit aan opdrachten en vragen;
  • Dick heeft in deze functie een wezenlijke bijdrage geleverd aan de doelstellingen van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten, waarvoor het bestuur hem zeer erkentelijk is.

De Stichting feliciteert Dick Franken van harte met deze prijs.

De Regionale Friese Reünie bestaat in 2011 al weer 35 jaar. De hele historie van deze Reünie en alle boeiende verslagen van de inzet van Dick Franken voor de Reünie kunt u nalezen (en kijken) op www.friesereunie.nl.

Terug naar vorige pagina