Voorjaarsbijeenkomst 2016 SSRP en VSRP in Huizen

9 april 2016

Een belangrijk onderdeel van het programma van de Voorjaarsbijeenkomst is de bijeenkomst van donateurs van de SSRP, de eigenaren van de ‘actieve’ schepen in het Stamboek en de andere geïnteresseerde aanwezigen. De voorzitter van de SSRP, Maarten van Hezik, besteedde in zijn openingstoespraak aandacht aan het reilen en zeilen van de SSRP en het Jaarverslag over 2015. Hij blikte natuurlijk terug op onze Jubileumreünie in Lemmer, waar onze beschermvrouwe H.K.H. Prinses Beatrix met 'De Groene Draeck' tot twee keer toe optrad als Admiraal. Eerst 's morgens bij de Vlootschouw in het centrum van Lemmer en 's middags bij het Admiraalzeilen. Toen werd het tijd voor een traditie, die de SSRP al jaren kent het uitreiken van de W.H. de Vosprijs en de Van Waningprijs.

Een volle zaal

De plaats van samenkomst was dit jaar georganiseerd in CornelisZ aan de haven in Huizen. De bezoekers werd een uitgebreid programma voorgeschoteld met als start de voorjaarsbijeenkomst van de SSRP, Daarna een verhaal van Martine van Lier van de FVEN over ons Varend Erfgoed, een verhaal over de geschiedenis van Huizen, de lunch en aansluitend de vergadering van de VSRP. Als afsluiting een rondleiding op de Botterwerf in Huizen en daarna een borrel aan het eind van de middag.

Botterjacht 'De Jonge Jan' buiten in een stemmige entourage
Botterjacht 'De Jonge Jan' buiten in een stemmige entourage

2016 al vroeg van start

Maarten kon de aanwezigen meedelen dat voor de SSRP het jaar 2016 al vroeg was begonnen. Allereerst verscheen de nieuwe 'papieren' Schepenlijst 2016-2017. Daarna was de SSRP uitgebreid aanwezig op Hiswa Klassiek met haar eigen stand, waar we veel eigenaren van schepen hebben gesproken. De SSRP heeft zo niet alleen een telefoonnummer en e-mailadres, maar ook een gezicht, wat erg wordt gewaardeerd. Vervolgens is begin april ons Jaarverslag over 2015 verschenen in een geheel nieuwe, digitale jas. Op de vraag of alle aanwezigen het verslag al hadden gezien, werd in groten getale bevestigend geantwoord. 

Van Waningprijs toegekend aan Peter Hamer en de vrijwilligers van de Stichting Historische Scheepswerf CA Meerman in Arnemuiden

De Van Waningprijs 2016 werd uitgereikt aan toegekend aan Peter Hamer en de vrijwilligers van de Stichting Historische Scheepswerf CA Meerman. Onder luid applaus nam Peter Hamer, de prijs, zichtbaar verguld, in ontvangst. In zijn dankwoord benadrukte hij. dat het belangrijke werk van de Stichting door vele vrijwilligers werd gedaan.

W.H. de Vosprijs toegekend aan Alexander de Vos

De W.H. de Vosprijs 2016 werd uitgereikt aan Alexander de Vos vanwege zijn grote verdiensten voor onze Ronde en Platbodemwereld, waarvan het virus hem al op jonge leeftijd had getroffen. Het aardige bij de uitreiking van de prijzen is de oorkonde die daarbij hoort, waarin alle beweegredenen voor de toekenning staan opgesomd. Alexander de Vos benadrukte in zijn dankwoord het belang van het behoud van ons Varend Erfgoed. Hij vertelde dat hij bij zijn werkzaamheden voor het Restauratiefonds van de (toen nog) FONV, regelmatig in contact was gekomen met andere Behoudsverenigingen een daardoor ook een breed beeld had gekregen van de diverse mogelijkheden op het gebied van de restauratietechnieken, gebaseerd op de manieren, waarop de schepen vroeger werden gebouwd.

Het model van de 'Onrust' aan boord van de "echte" 'Onrust' (foto Alexander de Vos)
Het model van de 'Onrust' aan boord van de "echte" 'Onrust' (foto Alexander de Vos)

De penningmeester Olav Loeber

Na de prijsuitreiking lichtte Olav Loeber, onze penningmeester, de cijfers over 2015 toe. 

Hiermee was het min of meer "officiële" gedeelte van de SSRP ten einde en wenste voorzitter Maarten alle aanwezigen nog een plezierige dag.

Varend Erfgoed

Aansluitend kwam Martine van Lier van de FVEN aan het woord. Zij benadrukte het belang van het Varend Erfgoed in Nederland. Het land wat het grootste aantal 'historische' schepen in particulier heeft rondvaren. Iets waar het buitenland zeker jaloers op is. Zij vertelde dat binnen de FVEN op dit moment de toekomst van de registratie van het Varend Erfgoed in discussie is. Wat u al duidelijk is, is dat de uitgangspunten van de Behoudsorganisaties daarbij leidend zullen zijn en de regels voor toelating dus niet meer zoals tot nu toe, van bovenaf opgelegd worden. dat is voor de SSRP een heel belangrijk uitgangspunt. Het Stamboek kent al jaren de categorieën A en B, waarbij de leeftijdsgrens van 1950 geldt, het absolute einde van de zeiltijd van de beroepsvaart.

Terug naar vorige pagina