W.H. de Vosprijs 2016 toegekend aan Alexander de Vos

9 april 2016

De W.H. de Vosprijs wordt toegekend aan degene die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het door de Stichting nagestreefde doel, dan wel blijk heeft gegeven van uitermate grote zorg en toewijding bij het onderhoud en de instandhouding van zijn of haar jacht. De prijs bestaat uit een wisselprijs, zijnde een zilveren model van de Lemsteraak 'De Onrust' en een vergulde knop van de vlaggenstok, die blijvend wordt uitgereikt.

Het bestuur van de Stichting Ronde en Platbodemjachten (SSRP) heeft besloten de W.H. de Vosprijs 2016 tijdens de voorjaarsbijeenkomst in Huizen uit te reiken aan: 

ALEXANDER DE VOS

Op grond van de volgende overwegingen

 • Omdat Alexander de Vos al op jonge leeftijd “besmet” is geraakt met het Ronde en Platbodemvirus;
 • Hij al vanaf 1979 op 13 jarige leeftijd met veel plezier in het schip van zijn ouders de tjotter ’Ideaal’ (1922) zeilt, waarvoor hij in 1993 zelf de zorg overnam; 
 • Hij gaandeweg een heel boekwerk heeft geschreven over de geschiedenis van deze tjotter, wat als voorbeeld kan dienen voor historisch onderzoek van vele andere eigenaren;
 • Dat hij van daaruit een heel archief heeft opgebouwd van historische schepen, waar velen tegenwoordig dankbaar in meedelen;
 • Dat aan zijn “vloot” in 1996 ook de boeier ‘Vivo’ is toegevoegd, waaraan hij intussen al vele uren restauratiewerkzaamheden heeft uitgevoerd;
 • Dat het bij het documenteren en restaureren van deze schepen niet is gebleven: in 2002 heeft Alexander het plan opgevat om een 19de -eeuwse werf te reconstrueren;
 • Dat deze werf, “Klaas Hennepoel in Warmond” in 2014 inderdaad is geopend, waarna de ‘Vivo’ als eerste restauratieobject een plaats heeft gevonden in de nieuwe werfschuur;
 • Dat tijdens de bouw en zeker daarna veel educatieve activiteiten op deze historisch gereconstrueerde werf worden ontplooid, waaraan Alexander zelf ook een grote bijdrage levert;
 • Dat hij intussen ook op andere vlakken niet stil heeft gezeten. Alexander is jaren lid geweest van de restauratiecommissie van de (toen nog) FONV en dat hij in die hoedanigheden alle restauratieprojecten voor de Stichting heeft gevolgd en gedocumenteerd;
 • Dat hij door dit alles een schat aan kennis heeft opgebouwd en deze absoluut niet voor zichzelf houdt. In de presentaties van de Stichting op papier en digitaal staat vaak zijn naam te lezen;
 • Omdat Alexander met dit alles een bijdrage van niet in te schatten betekenis heeft geleverd en nog steeds levert aan de doelstellingen van het Stamboek, waarvoor het bestuur hem zeer erkentelijk is en op deze wijze de unieke verbintenis met het Stamboek wil benadrukken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Ronde en Platbodemjachten te Workum in januari 2016.

Huizen, zaterdag  9 april 2016

Terug naar vorige pagina