Westerdijk Zeeschouwen Reünie 2016

15 december 2015

Op 12 en 13 juli 2016 wordt de 3e Westerdijk Zeeschouwen Reünie georganiseerd in Eernewoude. Dichtbij de plek waar de meeste Westerdijk zeeschouwen gebouwd zijn in de jaren 60-80 van de vorige eeuw. Er zijn circa 180 schepen op het werfeiland gebouwd door de toenmalige Fa. B. Westerdijk & Zn. De organisatie is in handen van het ‘Westerdijk zeeschouwen Contact’, bestaande uit twee echtparen, ieder eigenaar van een Westerdijk zeeschouw.

Een aantal jaren geleden hebben zij het Westerdijk Zeeschouwen Contact opgericht. Met de bedoeling de nog in gebruik zijnde Westerdijk zeeschouwen in kaart te brengen, contact te leggen met eigenaren en de geschiedenis per boot proberen te achterhalen. Door verkoop van schepen en het geven van andere namen aan een boot is het puzzelen om de juiste gegevens bij de juiste boot te krijgen. In dit kader is ook contact gelegd met de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten, dat een zeer toegankelijk digitaal archief bijhoudt van alle geregistreerde ronde- en platbodemschepen.

Westerdijk Zeeschouwen zo ver het oog rijkt in 2000 in Eernewoude
Westerdijk Zeeschouwen zo ver het oog rijkt in 2000 in Eernewoude

De reünie

Een reünie is een middel om op een gezellige ontspannen wijze van elkaar te leren, elkaars schepen te zien en te komen tot uitwisselen van kennis en kunde met betrekking tot het varen met en onderhouden van op leeftijd rakende Westerdijk zeeschouwen.
Met een tussenpoos van steeds 15 jaar wordt in 2016 nu de 3e reünie georganiseerd. De eerste in 1976 door de werf zelf in een tijd dat er volop gebouwd werd op het werfeiland van de zonen van de Fa. B.Westerdijk & Zn. Op de 2e reünie in 2001 in Eernewoude kwamen zo’n 50 Westerdijk zeeschouwen af. De schepen, platbodems, variëren in grootte tussen globaal 7 en 11m en zijn geschikt om te zeilen en varen op binnen- en Zeeuwse wateren, IJsselmeer en Wadden. Voor de Wadden hebben deze schepen het voordeel dat ze kunnen droogvallen. Tochten maken naar Denemarken behoort eveneens tot de mogelijkheden via het Duitse wad en het NoordOostZeekanaal.

WadErVaren

Als facultatief vervolg op de reünie zal op 17 juli een droogvaldag worden georganiseerd vanuit Lauwersoog door wadervaren eigenaren van een Westerdijk zeeschouw.

Contact

Maandelijks wordt een bericht geplaatst op het blog van het WesterdijkZeeschouwenContact: www.westerdijkzeeschouwencontact.blogspot.nl

Rechtstreeks wordt informatie uitgewisseld via de e-mail: westerdijkzeeschouwencontact@gmail.com

Organisatie

Luuk Knol en Els Knol-Licht  elsweerlicht@gmail.com
Otto de Beus en Carla Verrips    carlaverrips@hotmail.com
Terug naar vorige pagina