W.H. de Vosprijs 2010 uitgereikt aan Bein Brandsma

7 augustus 2010

De W.H. de Vosprijs 2010 van de SSRP, die wordt toegekend aan degene die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het door de Stichting nagestreefde doel, is uitgereikt aan Bein Brandsma.
Tijdens de Zomerreünie 2010 in Galamadammen heeft Bein Brandsma de de W.H. de Vosprijs ontvangen.

Deze prijs wordt toegekend aan degene die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het door de Stichting nagestreefde doel, dan wel blijk heeft gegeven van uitermate grote zorg en toewijding bij het onderhoud en de instandhouding van zijn of haar jacht. De prijs bestaat uit een wisselprijs, zijnde een zilveren model van de Lemsteraak ‘de Onrust’ en een vergulde knop van de vlaggenstok, die blijvend wordt uitgereikt.

Bein Brandsma heeft de prijs gekregen op grond van de volgende overwegingen

  • dat gedurende het 112-jarig bestaan van zijn werf drie opvolgende generaties van het scheepsbouwersgeslacht Brandsma hebben bijgedragen aan de  totstandkoming en restauraties van vele houten ronde en platbodemjachten en dat Bein Brandsma als derde generatie hierin een belangrijke bijdrage heeft geleverd en daarmee de continuïteit van de jachtwerf heeft bestendigd;
  • dat in deze periode vanaf 1974 onder zijn leiding vele belangrijke restauraties hebben plaatsgevonden van Vollenhovense bollen, Boeiers, Friese jachten, Tjotters, Friese zeilschouwen en Staverse jollen;
  • dat in deze periode onder zijn leiding naast diverse andere typen houten schepen, vele ronde en platbodemschepen zoals Friese jachten,  Friese zeilschouwen en ook twee Vollenhovense bollen zijn werf hebben verlaten;
  • dat in deze periode diverse ronde en platbodemschepen als tjalken, Lemsteraken en hoogaarzen op zijn werf zijn ingetimmerd, dan wel van nieuwe rondhouten, zwaarden en roeren voorzien;
  • dat hij in deze periode vele eigenaren van schepen op zijn eigen kundige wijze bij hun voorgenomen restauraties met raad en daad ter zijde heeft gestaan, zodat deze restauraties op historisch verantwoorde wijze konden plaatsvinden;
  • dat hij bij de restauraties en nieuwbouw steeds heeft geprobeerd innovatief en vernieuwend bezig te zijn, met toch een historisch verantwoord resultaat;
  • dat hij met dit alles een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de doelstellingen van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten.

De Stichting feliciteert Bein Brandsma van harte met deze prijs.

Terug naar vorige pagina