W.H. de Vosprijs 2012 toegekend aan de Regionale Stichting Enterse Zomp

24 maart 2012

Tijdens de Voorjaarsreünie werd de W.H. de Vosprijs 2012 uitgereikt aan de vertegenwoordiger van de Stichting, de heer Gerrit Harbers. Dit omdat het bestuur zich vanaf 1983 bijzonder ingespannen heeft om de geschiedenis van de Enterse zomp onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Dat heeft in Enter geleid tot het bouwen van een nieuwe zomp naar voorbeeld van een (gelukkig nog) bestaande tekening die nu al weer 25 jaar in de vaart is.
In 2011 heeft dat uiteindelijk geresulteerd in de opening van een compleet nieuw bezoekerscentrum annex werf, waarop in eigen beheer nogmaals een nieuwe zomp te water is gelaten.

De prijs wordt uitgereikt op grond van de volgende overwegingen

  1. dat vanaf 1983 de Regionale Stichting de Enterse Zomp zich heeft ingespannen om de geschiedenis van de Enterse Zomp onder de aandacht te brengen van een breed publiek;
  2. dat zij alles wat daarmee samenhangt levend houdt en zoveel mogelijk toont aan onze en komende generaties;
  3. nadat de laatste Zomp door een granaat in het openluchtmuseum in Arnhem in 1944 is verwoest, is in opdracht van Stichting in 1986 de 'Regt door Zee', op de werf van Wildeboer in Giethoorn gebouwd en hebben we deze onlangs met plaquettenummer 2154 mogen inschrijven in het Stamboek;
  4. dat de Stichting de afgelopen jaren door haar enthousiasme veel vrijwilligers heeft kunnen motiveren en mobiliseren;
  5. dat zij in 2009 een compleet nieuwe werf met educatief bezoekerscentrum in Enter hebben geopend;
  6. dat in november 2011 op deze werf de volgende nieuwe Zomp te water is gelaten;
  7. dat een van haar doelstellingen is om te bereiken dat het historisch scheepstype Enterse Zomp weer regelmatig zichtbaar is op Enter, Regge en Berkel;
  8. dat zij met dit alles een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de doelstellingen van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten.

Het hele verhaal van de Regionale Stichting Enterse Zomp is terug te vinden op hun website www.entersezomp.nl.