W.H. de Vosprijs 2015 toegekend aan Peter Schouten

29 maart 2015

De W.H. de Vosprijs wordt toegekend aan degene die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het door de Stichting nagestreefde doel, dan wel blijk heeft gegeven van uitermate grote zorg en toewijding bij het onderhoud en de instandhouding van zijn of haar jacht. De prijs bestaat uit een wisselprijs, zijnde een zilveren model van de Lemsteraak 'De Onrust' en een vergulde knop van de vlaggenstok, die blijvend wordt uitgereikt.

Het bestuur van de Stichting Ronde en Platbodemjachten (SSRP) heeft besloten de W.H. de Vosprijs 2015 tijdens de voorjaarsbijeenkomst in Broek in Waterland uit te reiken aan: 

PETER SCHOUTEN

Op grond van de volgende overwegingen

  • Peter Schouten werkt vanuit de gedachte dat de historie van onze Ronde en Platbodemjachten mede bepalend is, hoe nu om te gaan met restauraties en (ver)nieuwbouw. De basis daarvoor is gelegd rond zijn twaalf jarige leeftijd, tijdens zijn jeugd in de nabijheid van zijn onvergetelijke leermeester Piet Dekker.
  • Omdat traditioneel werken uitstekend bij hem past. Zijn werf ademt die sfeer ook. Zijn uitgangspunt is, dat veel schepen door de jaren heen, heel erg goed hebben bewezen, dat deze met goed onderhoud en vakkundige restauraties tijden kunnen blijven varen.
  • Omdat Peter Schouten op deze manier  al meer dan 30 jaar op zijn eigen werf in Kortenhoef een belangrijke bijdrage levert aan het behoud van onze Ronde en Platbodemvloot. 
  • Omdat Peter daarnaast op diverse werven in Nederland werkzaamheden aan verschillende scheepstypes uitvoert of heeft uitgevoerd, van Friesland tot Zeeland, waardoor hij zichzelf een breed beeld heeft kunnen vormen van de Nederlandse Ronde en Platbodemvloot;
  • Dat zijn interesse daar niet bij ophoudt en hij ook ontwikkelingen in het buitenland volgt, die weer belangrijk kunnen zijn voor zijn werkzaamheden hier;
  • Peter een grote stempel heeft gedrukt op diverse grote restauraties van Zeeuwse schepen, vooral Hoogaarzen;
  • Dat dit heeft geleid tot zijn huidige opdracht, het samen met een groep vrijwilligers het ‘vernieuwbouwen’ van de laatste Steekhengst in Nederland, de ‘Boreas’, waarvan het bedoeling is dat deze op 16 mei a.s. als herboren te water zal gaan.
  • Omdat Peter met dit alles een bijdrage van niet in te schatten betekenis heeft geleverd en nog steeds levert aan de doelstellingen van het Stamboek, waarvoor het bestuur hem zeer erkentelijk is en op deze wijze de unieke verbintenis met het Stamboek wil benadrukken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Ronde en Platbodemjachten te Werkendam in januari 2015.

Broek op Langedijk, zaterdag 28 maart 2015

Terug naar vorige pagina