Erfgoed dat Beweegt!

Handboek culturele waardering Mobiel Erfgoed

Handboek culturele waardering Mobiel Erfgoed is een uitgave van het Mobiel Erfgoed Centrum in Rotterdam en de stichting Mobiele Collectie Nederland. Deze uitgave kon tot stand komen dankzij de medewerking van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de ondersteuning van het Mondriaan Fonds en Nationaal Restauratiefonds.
Ondernemen met mobiel erfgoed, mobiel erfgoed in de ruimtelijke ordening of in het onderwijs; centraal staat steeds de culturele waarde, hét belangrijkste uitgangspunt bij alle omgang met erfgoed. In samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een vernieuwd Waardestellend kader voor het mobiel erfgoed tot stand gebracht, een methode speciaal ontwikkeld om de culturele waarde van historische vervoermiddelen te kunnen bepalen.

De nieuwe, derde druk van een bekende uitgave van de Mobiele Collectie Nederland

De Mobiele Collectie Nederland is een waardevol deel van ons erfgoed, maar komt pas de laatste tien, vijftien jaar meer in de aandacht van publiek en overheid. In opdracht van staatssecretaris van Cultuur Medy van der Laan hebben Instituut Collectie Nederland en de Rijksdienst voor Archeo­logie, Cultuurlandschap en Monumenten een waardestellend kader voor mobiel erfgoed ontworpen. Met dit kader kan de cultuurhistorische waarde van een auto, schip, vliegtuig of trein worden beschreven, nodig om aanvragen in het kader van subsidieregelingen voor mobiel erfgoed te kunnen beoordelen. Rond dit kader roept het boek een fascinerend beeld op van de veelzijdige en brede Mobiele Collectie Nederland. Erfgoed dat beweegt! laat niet alleen prachtige objecten zien, maar beschrijft ook de passie van de mensen die zich hiervoor inzetten. Dankzij hen zijn duizenden schepen, vliegtuigen, auto's, treinen en trams van de schroothoop gered (of er alsnog vanaf gehaald) en weer tot leven gebracht. Erfgoed dat beweegt! neemt u mee in hun wereld, stapt u aan boord...

Belangstelling voor ons monumentaal erfgoed

De belangstelling voor ons monumentaal erfgoed is de afgelopen decennia sterk toegenomen, getuige de Landelijke Monumentendagen en recent nog het televisieprogramma Restauratie. Het kon dan ook niet uitblijven dat ook het mobiele erfgoed van Nederland eens in de schijnwerpers zou worden geplaatst. Dit boek inventariseert wat er in ons land aan antieke auto's, vrachtwagens, trams, treinen, schepen en vliegtuigen behouden is gebleven en voldoet aan de criteria van de cultuurhistorische waardebepaling. Deze worden uitgedrukt in symboolwaarde, schakelwaarde, ensemblewaarde, materiele, conceptuele en contextuele authenticiteit. Die moeilijke begrippen worden in een apart hoofdstuk gelukkig nader toegelicht en aan de hand van een achttal voorbeelden verder verduidelijkt. Zo kunnen bezitters van mobiel erfgoed hun restauratie- en beheerplannen beter formuleren om in aanmerking te komen voor rijkssubsidies. Maar voor het overgrote deel van de lezers zal het bladeren door dit boek met talloze prachtige kleurenfoto's gewoon een nostalgische tijdreis door de 'bewegende' twintigste eeuw zijn. Met overzicht van musea en behoudsorganisaties.

Het boek

Auteur    Arjen Kok
Redactie: Auke Kok 
Overige betrokkenen: Arjen Kok
Afmetingen: 17x247x203 mm
ISBN10 9076092427
ISBN13 9789076092423

Terug naar vorige pagina