Boeken Divers

De watersport in Nederland kent een relatief lange geschiedenis. Bijvoorbeeld worden er in Friesland reeds vanaf het midden van de 18e eeuw, incidentele zeilwedstrijden worden gehouden. Maar die sporadische activiteiten zijn niet te vergelijken met de massale vrijetijdsbesteding op het water zoals we die de laatste decennia kennen. Recreëren op het water was in de 18e en de 19e eeuw voorbehouden aan enkelen uit de maatschappelijke elite die er aardigheid in beleefden om met een plezierjacht (met personeel) af en toe een dagje te spelevaren. Pas in het midden van de 20e eeuw, in de jaren dertig, wordt het ook voor `gewone' mensen mogelijk om in de vrije tijd op het water te zijn. Het duurt echter tot in de zestiger jaren van de vorige eeuw voordat de watersport gezien wordt als een mogelijke vrijetijdsbesteding voor iedereen. Over allerlei facetten van deze watersport en haar raakvlakken zijn boeken geschreven.