Hakken in Hout

Scheepsversieringen, Naamborden en Decoraties

Henk Bakkeren is een vakman, die nuchter en toch enthousiast schrijft over z'n ambacht. Zijn goed leesbare en mooi uitgevoerde boek is een stimulans voor niet-vaklieden, om het avontuur te zoeken en voldoening te vinden. Alle noodzakelijke informatie over het hout, het gereedschap, de technieken en de afwerking staat overzichtelijk en helder beschreven in dit boek. De foto's en toelichtende tekeningen vullen de tekst goed aan. Het accent ligt op de houtbewerking t.b.v. de scheepsbouw, c.q. -versiering. De illustraties zijn zeer verhelderend.
Spiegels van schepen waren en zijn nog steeds de meest ideale plaatsen om ons op uit te leven. Naam en thuishaven kunnen hier op zeer uiteenlopende manier functioneel in worden opgenomen. Dit is ook de plaats voor het blazoen, een gewild artikel in de scheepsversierderij. Tussen voor en achtersteven zit nog meer dat versierd kan worden. Vroeger werd ieder onderdeel van een schip, zeker van een plezierjacht, wel voorzien van krulletje of een enkel Iijntje. Het roer en zeker de helmstok zijn dankbare objecten, niet alleen op ronde schepen en platbodems, ook op een scherp jacht. 

Hakken in hout geeft je het plezier van het werken met je handen, de gein van het versieren en het niet in geld uit te drukken bezit van iets dat je zelf gemaakt hebt. Om te leren hakken in hout hoef je niet buitengewoon handig te zijn. Henk Bakkeren, die van beroep hakker in hout en steen is, brengt u de geheimen bij van dit pure ambacht. Het maken van scheepsversieringen staat centraal, maar de techniek die hij behandelt leent zich voor alle versieringen in hout. Zoals een krul aan uw tuinhek of ledikant, een leeuwekop boven de open haard of zo maar een console om iets op te zetten. Ook broodplankjes met de namen van uw kinderen zijn fijne obiecten om u op uit te leven. 

Het maken van scheepsversieringen staat centraal

Schrijver Hein Bakkeren schrijft in zijn voorwoord:
Wat dit boek u probeert te geven is het plezier van het werken met je handen, 'de gein van het versieren' en het niet in geld uit te drukken bezit van iets dat je zelf gemaakt hebt. Het maken van scheepsversieringen staat hierin centraal, maar de techniek die ik behandel leent zich voor alle versiering in hout. Een krul aan uw tuinhek of ledikant, een leeuwekop boven de open haard, een malle kapstok of zomaar een console om iets op te zetten. Ook een gehakt naambord hoeft niet beperkt te blijven tot het blazoen van de trotse jachtbezitter. U kunt ook uw naam of die van uw kind of kleinkind vereeuwigen in een broodplankje, desnoods met een bloemetje er omheen. Het gaat om het plezier van het 'bezig zijn', het leren 'denken met je handen en het zien hoe de zelf-bedachte vorm geboren wordt, groeit. Om dit te leren hoeft u niet buitengewoon handig te zijn. Behoort u tot het type van de man of vrouw met de twee rechterhanden ofwel 'de jonge met de gouwe klauwe' zoals dat in Amsterdam zo treffend heet, dan is dat uiteraard een pluspunt, maar het is geen eerste vereiste. 

Dit boek gaat ervan uit dat u niets, helemaal niets van het hakken in hout weet

Alle bijkomende zaken zijn ook zo uitvoerig mogelijk behandeld. En zelfs wanneer u niet echt van plan bent zelf te gaan hakken, hoop ik toch dat u wat meer vertrouwd raakt met het handwerk - het ambacht - en het versieren als een vorm van leven gaat zien. En al was u het dan niet van plan - misschien gaat u tenslotte toch nog 'hakken in hout'. 

Uitgever De Boer Maritiem Bussum

Vormgeving: Wim de Bruijn 
Omslagontwerp: Chris de Goede 
1976 Unieboek BV, Bussum 
ISBN 9022811786 

Terug naar vorige pagina