40 jaren behoud van Elburger botters

Dirk Huizinga

Dirk Huizinga schrijft in zijn voorwoord:
Toen de Stichting tot Behoud van Elburger Botters 25 jaar bestond, gaf ze een jubileumboek uit: ‘Stichting tot Behoud van Elburger Botters 25 jaar’. Vijftien jaar later was er aanleiding om opnieuw stil te staan bij de activiteiten van de stichting. Niet alleen bestaat de Stichting tot Behoud van Elburger Botters in 2015 veertig jaar, het is ook het jaar dat de voorzitter en de penningmeester van deze stichting, die in 1975 waren begonnen, (eindelijk) een stapje terug doen. Veertig jaren ongelooflijk veel werk verzetten in het bestuur van de Botterstichting rechtvaardigt de uitgave van een nieuw jubileumboek. Toen mij gevraagd werd of ik dit boek wilde maken op basis van het bestaande jubileumboek over 25 jaar Botterstichting, wilde ik daar wel aan meewerken. 
Al spoedig bleek het niet handig te zijn de tekst van het vorige boek als hoofdstuk op te nemen in het nieuwe jubileumboek. Ik heb daarom op basis van de gegeven informatie en foto’s een tekst gemaakt die beter in het nu voorliggende boek past. Mij rest daarbij natuurlijk mijn waardering uit te spreken voor Carla Kühne en Willem van Norel, de redacteuren van het boek ’Stichting tot Behoud van Elburger Botters 25 jaar’.

Inhoudsopgave

 1. Behouden vaart voor Elburger vissersschepen
 2. Zuiderzeevisserij vanuit Elburg
 3. Botterbehoud in Elburg vanaf het jaar 1975
  De botter EB 24
  Een Limburger als secretaris
  Uitbreiding en onderhoud van de Elburger vloot
  Botterbehoud is mensenwerk
  ‘Bottergek’ Rien Lipke
  Herinneringen van oud-visser Jan Jansen
  Henk Petersen, een hoofdstuk apart
  Vrijwilligers in hart en ziel
  Bijzondere evenementen en gebeurtenissen
  Op de Internationale Bootausstellung in Berlijn
  De Botterboys van Elburg
  Niet alleen botters in Elburg, ook bonzen en punters
  Terugkeer van een kotter naar Elburg
  Een nieuw onderkomen aan de haven?
 4. Botterbehoud in Elburg vanaf het jaar 2000
  Een kubboot voor Elburg
  Het lot van de laatste bons
  Het Elburger havenproject
  Grenzen aan de groei
  Restauratie als leer- werkproject
  Eindelijk een pluut in Elburg
  Organisatie van Elburger Botterdagen
 5. Veertig jaren aan het helmhout
  Wim Geerdink en Dirk Huizinga
  Chronologisch overzicht van hoogtepunten
  Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst
  Geweldige sponsors
  Over actieve bestuurders en vrijwilligers
  Vrijwilligers
  Komen, maar ook gaan. Een in memoriam
 6. Hoe verder?

De Stichting tot Behoud van Elburger Botters bestaat in 2015 veertig jaar en heeft de laatste vijftien jaar bepaald niet stil gezeten

Uiteraard is dit boek meer dan een aangepaste heruitgave van het jubileumboek toen de Stichting tot Behoud van Elburger Botters 25 jaar bestond. De stichting bestaat in 2015 veertig jaar en heeft de laatste vijftien jaar bepaald niet stil gezeten. Daarvan wordt in deze uitgave een indruk gegeven. Ook besteed ik wat extra aandacht aan de Zuiderzeevisserij vanuit Elburg. Wat in 1975 voor veel iets oudere Elburgers nog een levende herinnering was, is nu voor jongere mensen iets van wel ‘heel lang geleden’. In de jaren vijftig van de vorige eeuw was de visserij op het IJsselmeer voor Elburg nog een belangrijke bron van inkomsten. In 1956 werd de dijk van de Flevopolder gesloten en lag Elburg niet langer aan open water. Toen was het gedaan met de visserij. Twintig jaar later ontstond er in brede kring animo om die prachtige houten vissersschepen, die tot 1932 op de Zuiderzee voeren en daarna nog jaren op het IJsselmeer dienst deden, te redden van de ondergang. In die tijd werd de Vereniging Botterbehoud (www.botterbehoud.nl) opgericht met als doel de zeilende botters in de vaart te houden door eigenaren van deze schepen te helpen bij het restaureren en te adviseren bij het in de (charter)vaart houden van hun kostbare culturele erfgoed.

Bij Elburg gaat het echter niet alleen om het behoud van botters

Bij Elburg gaat het echter niet alleen om het behoud van botters. Op de Zuiderzee werden diverse typen vissersschepen gebruikt. En het bijzondere is, dat vissers en scheepsbouwers regionale voorkeuren hadden. Het meest bekende vissersschip van de Zuiderzee was zondermeer de botter met zijn hoge, kromme voorsteven, de lage, slanke kont en dat markante tuig met die grote fok. In de zuidoosthoek van de Zuiderzee waren de steilstevens echter populair bij vissers. Schepen met een vrijwel rechte voorsteven die onder een hoek van circa 45 graden uit het water omhoog komt. Voorbeelden zijn de schokker, de zeepunter, de Vollenhoofse schuit, de bons en de pluut. De Stichting tot Behoud van Elburger Botters kon zich dus om historische redenen niet beperken tot het behouden van enkele botters die ooit vanuit Elburg hadden gevist. Juist in Elburg werden door de vissers ook pluten, bonzen en punters gebruikt en ook de kubboot was juist in de zuidoosthoek van de Zuiderzee een veel gebruikt vissersscheepje. In dit jubileumboek zien we daarom dat de stichting zijn activiteiten in de loop der jaren wat verbreed heeft om ook deze voor Elburg kenmerkende historische vissersschepen te behouden.

Over de auteur

Dirk Huizinga heeft intussen vele publicaties op zijn naam staan. Hij is een schrijver die zich vooral bezighoudt met de geschiedenis van de scheepsbouw, de scheepvaart en de visserij langs de Oostwal van de Zuiderzee (van Harlingen tot de IJssel) van circa 1850 tot 1960.

Uitgegeven in eigen beheer

248 pag., hardcover, geïllustreerd. Er is ook een goedkope paperbackversie in zwart/wit te verkrijgen. 
Naast de "papieren" uitvoeringen is het boek ook beschikbaar als E-boek en gratis te downloaden.
Ga voor alle informatie naar naar de website van Dirk Huizinga: www.dirkhuizinga.com.
Dirk Huizinga vergaart steeds nieuwe informatie. Dat houdt in dat zijn boeken regelmatig worden aangepast  en aangevuld. Ze worden daarom ook steeds actueler!

Maritieme schrijvers

Een aantal jaren geleden heeft Elly Meijn het initiatief genomen om een maritieme website op te zetten. Zij schrijft recensies voor de Spiegel der Zeilvaart en vertaalt maritiem getinte boeken. Haar vriend, Ron de Vos, schrijver/journalist, kreeg van verschillende schrijvers te horen dat het maritieme boek is ondergegaan in de storm van het commerciële boek. Hoe zou dit tij kunnen worden gekeerd, was de vraag die zij zich stelden. En zo werd de website Maritieme Schrijvers in het leven geroepen. Velen werden aangeschreven en tot aan nu hebben zich al vele schrijvers aangemeld, onder wie een aantal Belgische schrijvers.

Terug naar vorige pagina